Deze website gaat binnenkort verhuizen naar www.geestelijkecartografie.nl
Noteer het adres alvast in je favorieten want als de websites op dit adres (dutchcms.nl) niet meer beschikbaar zijn moet je daarheen gaan!
×
Switch naar mapweergave
Een overzicht van alle Nederlandse pdf boeken in de Tweede Bijbel Bibliotheek op alfabetische volgorde.
Avond Danser
Beschrijving: Avond Danser is een verzamelbundel samen met de Wilde Honden bundel in het kader van Hoger huisbezoek, zoals van dominees, van de natuur-kerk, van de gnosis (van de hogere natuurwezens dus). De verhalen bespreken diepgaande materie op een speelse manier. De karakters maken kennis met een "Eeuwig Evangelie" en horen over "Insectische boeken" en "reizen van Christus door het dodenrijk". Veel mensen/jongeren in evangelische en pinkstergemeentes zitten met dezelfde vragen als de karakters in deze boeken. Mogelijk geeft het een gevoel van herkenning, van rust, van eindelijk thuis mogen komen.
Onderdeel van: Verzamelbundels
De Afrika Brug
Beschrijving: Dit boek bespreekt de semiotiek, het begrijpen van de tekensystemen om ons heen, waardoor de samenhang tussen alles zichtbaar wordt. Alles zal dus in de diepte worden besproken voor hen die open zijn voor deze hogere samenhang. We nemen het dus niet letterlijk, maar plaatsen het als onderdelen van een hogere taal. Dit doen we met alle religies en ideologieën, zelfs met het atheïsme, met de bedoeling dat misverstanden en muren die door het taalverschil ontstonden uit de weg geruimd worden door een veel hogere taal waarin alles zijn plaats heeft. Voor de wereldvrede en de verdere ontwikkeling en het behoud van de multi-cultuur is dit proces dus essentieel. Vandaar dat de semiotiek een belangrijk vak is op de school van de gnosis. We gaan dingen dus niet eenzijdig bekijken, maar veelzijdig, wat ook de schoonheid is van de mens, het sieraad van de gnosis (eenvoud en veelzijdigheid). Zo mogen de muren die door taal zijn ontstaan ook weer afgebroken worden door taal. Voor mij is dit het wonder van de literatuur. De pen is nog steeds de meest vaste brug. Dit boek, de Afrika Brug, is het vervolg op "Het Plumares Mysterie". Zoals gewoonlijks ontmaskert dit boek, en herziet, dus het geeft ook esoterisch commentaar op de wereldreligies. We gaan wat dat aangaat niets uit de weg, en ontleden en beschrijven zo de stokpaardjes van de mensheid, de mysterieën. Dit is een buitenaards werk. Het is een roeping. Het is weer een prachtige shamanistische gids geworden die de reis door het Ragnarok bespreekt en waar het naartoe leidt. Op deze reis worden de verschillende dieren-medicijnen en totems besproken om op deze reis leiding, genezing en bescherming te bieden. De reis gaat ook door de verschillende culturen heen die op hun diepte en knooppunten worden besproken.
Onderdeel van: De Kainitische Bijbel Deel II
Gerelateeerde verhalen: De Lettermaker
De Afrika Code
Beschrijving: Het vervolg op "De Calvijn Code". De Egyptologie ligt ten grondslag aan het christendom. Het christendom is er een verdraaide vorm van. De Egyptologie is een dualistische en metaforische filosofie voor het symbolisch verwerken van problemen in het dagelijks leven. Het gaat om het afleggen van het oude leven en het aandoen van het nieuwe leven, als een reis door de onderwereld. Het christendom, de verdraaiing van de Egyptologie, werd groot op aarde om veel hiervan te versluieren. Vandaag de dag is er een grote exodus van Westerse Afrikanen terug naar de Egyptologie (Egypte is ook een Afrikaans land), om zo los te komen van de christelijke slavenbanden : emotioneel, mentaal, fysiek, spiritueel, religieus, economisch, educatief. pedagogisch, sociologisch, filosofisch enzovoorts, op allerlei gebied. Zij claimen dus hun identiteit terug, maar ditmaal een nieuwe identiteit. Wij mogen dit allemaal doen, en ook deel hebben aan deze reis door de onderwereld, terug naar de bron.
Onderdeel van: De Kainitische Bijbel Deel I - Het Calvinistische Dodenboek
Gerelateeerde verhalen: Het Paarse Complot
De Amazone Filosofie
Beschrijving: Dit is een zwaar ingekorte versie van de Amazone filosofie. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u door naar de tweede bijbel, oftewel de amazone bijbel. In dit boek, de Amazone filosofie is er aandacht voor de amazone theologie en mythologie besproken in de context van de Amazone filosofie. Religie en mythe mogen alleen als metafoor dienen voor de demonologie. Ook de Amazone demonologie wordt in deze context besproken. Dit zijn dus allemaal onderdelen van de Amazone filosofie. Dit is een dualisme, wat dus van twee kanten besproken wordt, omdat deze gebieden nu eenmaal niet zwart-wit zijn. Bovenal is het dus metaforisch. Er is geen enkele letterlijke betekenis. Wie niet open staat voor de weelde van de demonologische paradoxologie zou niet aan dit boek moeten beginnen. Ook waarschuwen wij tegen al te eenzijdig gebruik van dit boek. Voor de volledige context benadrukken wij telkens weer de tweede bijbel te raadplegen. Dit boek bevat slechts fragmenten.
Onderdeel van: De Heilige Tweede Bijbel - Verzamelingen
De Amerika Brug
Beschrijving: Dit boek is het vervolg op de Afrika Brug De Amerika Brug betekent de exegese van de Amerikaans-Europese geschiedenis, en wordt in dit boek ook in de buitenaardse context besproken, de ruimere context. De sleutel is te vinden in het kruis van de studie van de gnosis. Het is de sleutel tot de Amerikaanse ondergrond. Je komt er niet als kolonist, want die zullen vergaan in de oceaan, maar je komt er als een wilde, oftewel als een natuurmens. Je komt niet zomaar tot de geheimen van Amerika. Eerst moet je diep het Oosten ingaan voor de juiste fundamenten, waar het onderwijs ook over gaat. Je wordt geen wilde natuurmens als je nog in de stad blijft pronken. Je moet het pad van de armoede gaan, het smalle pad, door de enge poort, zoals de Franciscanen, de minderbroeders. Je moet 'de minste' willen zijn. Als je blijft vasthouden aan je zogenaamde 'rijkdom' en je 'status' dan kan dat weleens ervoor gaan zorgen dat je door de poort niet binnen kunt komen. Amerika is een beeld van het oorspronkelijke paradijs, maar het latere kolonistische Amerika heeft alles verdraaid en geasfalteerd. Diep in de natuur mag de mens terugkomen tot de oorspronkelijke paradijselijke bronnen, in het oorspronkelijke indiaanse Amerika. Daar ligt voor de mens een rijkdom die niet met geld te betalen is, die je niet kunt erven of stelen. De Amerika brug betekent : terug naar de natuur, terug naar indianië, door als eenling alles achter je te laten. Voor deze eenling is dit boek geschreven.
Onderdeel van: De Kainitische Bijbel Deel II
Gerelateeerde verhalen: De Traan van de Bloem
De Anubis Bijbel
Beschrijving: Dit belangrijke shamanistische geschrift gaat over Anubis, de gids door de onderwereld, de Egyptische voorloper van Mozes (OT) en Johannes de Doper (NT), opgenomen in de tweede bijbel om de mens in te wijden in de diepte van de gnosis, ter bevrijding van de hyperchristelijke kortzichtigheid. Anubis doorbreekt hierin de kerkelijk-christelijke grenzen die door kerkleiders in het verleden zijn opgesteld, demonische linies die de menselijke ziel gevangen hielden. Hij is het verlengstuk en ook de exegeet van het werk van Christus, wat hij zowel ontmaskert als herziet als shamaan. Anubis wordt in dit boek getoond als een versmelting tussen een vergevorderde Christus in het Midden Oosten en een vergevorderde Boeddha in het verre Oosten, maar ook gaat Anubis veel verder dan dat. Hij heeft deze begrippen transcendent gemaakt en is boven deze begrippen gekomen met een geheel eigen identiteit als de zwarte hond. Hij heeft met zowel Christus als met Boeddha geworsteld in de zg. godenworstelingen op een vergevorderd Pniël (de plaats waar Jakob met de engel streed) om deze begrippen en metaforen te testen, te verdiepen en te zuiveren. Zo ging hij een vergevorderde eeuwigheid binnen en een vergevorderd nirvana, waardoor hij ook de weg heeft gebaand voor bijvoorbeeld dieren en zg. 'gevallen engelen' (demonen) die zo ook zalig kunnen worden door bekering en verlichting, wat dus tegengesteld is aan de leer van de kerk dat demonen en gevallen engelen voor eeuwig verdoemd zijn en er voor hen geen redding meer mogelijk is. Anubis rukt in dit geschrift dus een belangrijke en lang gesloten luik open tot bevrijding van deze zielen. Anubis is een archetype, een metafoor, als alarm en detector tegen valse leer.
Onderdeel van: Het Eeuwig Evangelie
De Aretaitische Filosofie
Beschrijving: Wee de ouders die hun kinderen niet onderwijzen over wat er gaande is. Wee de ouders die niet tot de hemel zijn doorgedrongen om een weg te bereiden voor hun kinderen. Wel is het zo dat de ouders die de goede boodschap brengen door het systeem worden tegengehouden, de mond worden gesnoerd, en zelfs van hun kinderen worden achtergehouden. Het systeem onderwijst de kinderen wiskunde, economie en aardrijkskunde, maar niet de diepere achtergronden ervan, geen logistiek en demonologie. Wee de ouders die zomaar alles van het systeem voor zoete koek slikken, en daarna als hun kinderen in de problemen komen zeggen : 'Wir haben es nicht gewusst.' Wel zijn ze namelijk al die tijd aan de vlees-drugs geweest en hebben alle hoeken van het hedonisme bezocht, opdat ze konden blijven doorslapen terwijl hun kinderen werden doodgemarteld. Vele ware ouders zijn al doodgemarteld of zijn op andere manieren monddood gemaakt, maar dit boek is van de natuur. Niemand vecht met succes tegen de natuur. Wie aan andermans kinderen zit heeft op een dag de verkeerde familie te pakken, en heeft ineens een vaderbeer of moederbeer achter zich aan, en wat doe je tegen een woeste beer aan wiens kinderen je hebt gezeten ? Ze spelen met de grote machten van de natuur en trekken waarempel aan het kortste eind. Is er een urgente boodschap in de islam verborgen die de mens niet wil horen ? Is er urgent ook een brug nodig tussen het christendom en de islam om verdere problemen te voorkomen ? Lees het in dit boek.
Onderdeel van: Verder onderwijs van de Vuh II
De Bibelebonse Pap Deel I
Beschrijving: "In een heel oud Nederland, wel honderden jaren geleden ..." Een boek over het laatste tovenaarsgeslacht van Nederland. Zou er een middel bestaan waardoor je nooit oud zou worden, dus altijd jong zou blijven ? Zou het ergens in de natuur groeien, onontdekt ? Over dit vraagstuk gaat het nieuwe boek "De Bibelebonse Pap", wat voor het tweede gedeelte van de herfst is uitgegeven, oftewel voor de late herfst, als voorbereiding op de winter. Waar gaat het boek nog meer over ? Het boek gaat over Nederland en over de geheimen van de natuur. Wist je dat Nederland ooit eens bezet was door piraten ? (Of denk je misschien dat dat nog steeds zo is ?) Het boek gaat niet alleen over Nederland en verschillende Nederlandse steden (Zoals Utrecht, Amsterdam, Lelystad, en ook Nunspeet en Kampen worden er nog in genoemd), maar ook gaat het over Suriname. Het gaat diep in op de verborgen geheimen van de natuur, waardoor het een heel "Vurisch" boek is (d.w.z. verbonden met verschillende thematieken in het eerder verschenen boek "De Vur"), maar dan is alles anders. Het is een boek voor natuur-liefhebbers, maar ook voor de liefhebbers van mysteriën, want heksen komen er ook nog in voor, en het mysterie van de indiaanse vliegen (die soms al eerder voorkwamen in eerder verschenen boeken). Het boek draait om Joost Buis. Hij stamt af van het laatste tovenaarsgeslacht van Nederland.
Onderdeel van: De Bibelebonse Pap Trilogie
De Bibelebonse Pap Deel II - De Bibelebonse Wijn
Beschrijving: Deel II in de trilogie van de De Bibelebonse Pap Het bespreekt weer een paar natuur-mysteriën. De hoofdpersoon is weer Joost Buis, de markante Bibelebonse koning van Nederland enkele honderden jaren geleden, die weer in allerlei natuurverschijnselen terecht komt. Ditmaal gaat het over het Bibelebonse Wijn mysterie. Zoals de Bibelebonse Pap deel I is dit weer een heel "Vurisch" boek, over de Vur natuur. Als we tot de Vur natuur komen, wat betekent dat dan ? Het betekent de diepere natuurkennis, waar we ook in moeten leren leven, afgezonderd, individueel, omdat het iets is wat we persoonlijk moeten ondergaan. Het innerlijk, het zelf van de mens, mag weer opgelost worden in de Vur natuur, in de diepere natuur kennis. Je mag jezelf daar helemaal in verliezen. Uiteindelijk kom je dan uit bij een nieuw zelf. Het is het Grote Mysterie.
Onderdeel van: De Bibelebonse Pap Trilogie
De Bibelebonse Pap Deel III - De Bibelebonse Bakker
Beschrijving: "De indianen hebben vanwege hun nomadische levenswijze een enorme kennis van de natuur, en van de heilzame giffen van de natuur die zij in deze oorlog gebruiken. Wij zijn geraakt door deze giftige pijltjes, opdat wij ontwaken uit onze slaap en uit onze onwetendheid. Die natuur giffen van het oerwoud geven sterke hallucinaties en splitsen de persoonlijkheid, omdat het halve de enige overlevingskans is. Het hele zou fataal zijn. Alleen twee helften vormen het hele." Het derde deel van de trilogie 'De Bibelebonse Pap' zal binnenkort verschijnen in onze bibliotheken. Het gaat over de wisselwerkingen tussen de verschillende gebieden van de natuur : platteland - tuinen - bossen - wildernis. Het is een boek wat gaat over vooroordelen, over de ziekelijkheid van het mensen een stempeltje opdrukken en in een hokje plaatsen. Een allegorie over het medische en religieuze bewind. Geeft diep inzicht in de matrix, hoe die werkt, en over de natuurprincipes en natuursleutels van de Vur. Joost kon het koning zijn niet meer aan, en schakelde zijn beste bakker in om het werk over te nemen, maar ook de bakker kon het algauw niet bolwerken. Er was een duister genootschap van monniken die telkens roet in het eten gooiden waardoor niemand zijn werk goed kon doen. Joost was radeloos. Het begin van een nieuw avontuur. Dit is het derde deel van deze trilogie van de bibelebonse pap.
Onderdeel van: De Bibelebonse Pap Trilogie
Gerelateeerd onderwijs: De Vur
De Bibelebonse Pap Trilogie
Beschrijving: De Bibelebonse Pap is en trilogie bestaande uit de volgende delen: De Bibelebonse Pap deel I (2017) De Bibelebonse Pap deel II - De Bibelebonse Wijn (2018) De Bibelebonse Pap deel III - De Bibelebonse Bakker (2019) De Bibelebonse Boeken zijn "Vurisch" boeken, over de Vur natuur waarin diepe natuur-mysteriën besproken worden maar dan wel in verhaalvorm. Dit boek kan als trilogie gedownload worden in een pdf en verder naar onderen staat van ieder boek een beschrijving met een link naar ieder boek apart.
Onderdeel van: Poorten van de Tweede Bijbel
De Bilha I-II
Beschrijving: Het eerste deel van de tetrateuchische Bilha, het boek "De Bakroe", bestaat uit 57 boeken. We zien hier verschillende bijbelse taferelen "verscheurd" worden als een zegel, een sluier, of voorhangsel, om zo te zien wat er nu in de diepere sferen of gewesten achter schuil hield al die tijd. Ook zien we dit gebeuren met andere culturele tafereeltjes die zo op hun diepte worden benaderd, zodat er ook daadwerkelijk eenheid komt. Gruwelijkheden van deze culturen, zoals slavernij, verdrinking, enzovoorts worden geheel teruggeleid tot wat het oorspronkelijk was, dus met de metaforische uitleg. Het tweede deel is de Amalek en bestaat uit 47 boeken. Mensen die niet open staan voor etymologie en verdere taalkunde zouden hier niet aan moeten beginnen. Het is bijvoorbeeld niet voor kortzichtige christenen met een satans-paranoia. Het boek gaat diep in op de grondteksten en de Egyptische wortel, en zal een heel ander beeld op satan geven, vanuit de Egyptologische en ook de Judaïstische context die beiden satan beschouwden als dualiteit. Hevig in paniek raken ongeletterde christenen die het Hebreeuws niet kennen en de Egyptische achtergronden. Ze denken dat het de eigennaam is van hun grootste vijand, maar het is een neutraal Hebreeuws en Egyptisch woord. Dit is al vaak uitgelegd in de geschriften van de Vuh, het eerste deel van de Amazone Bijbel, en wordt weer uitgelegd in het tweede deel van de Bilha. Ook zal er diep worden ingegaan op de grondteksten van het boek Leviticus om helderheid te geven op de metaforische betekenis van de offerdiensten. Veel misverstanden zullen uit de weg geholpen worden. Het westelijke christendom is gebaseerd op ongeletterdheid en gebrek aan openbaring, allemaal voor een bepaalde markt. Het westelijke christendom wordt bestuurd door "slimme", sluwe zakenlieden, niet door intellectuelen en daadwerkelijke "geleerden". In de Bilha deel II wordt dan ook van alles besproken wat in de plaatselijke kerken wordt achtergehouden.
Onderdeel van: De Bilha
De Bilha III
Beschrijving: Dit is boek 3 van de tetrateuch van de Bilha. Ook dit keer hebben we een oorlogsboek in handen, wat stap voor stap de spanning opbouwt, en er wordt getoond wat de oorlog daadwerkelijk is. Elk woord kan je gemakkelijk op het verkeerde been zetten, en daarom is het belangrijk het hele geschrift te lezen, want er gaan grote ontknopingen komen. Het is belangrijk dit geschrift in zijn context te bekijken en te bestuderen. Zo worden de heiligen daadwerkelijk ingewijd. De teksten uit dit boek werden geopenbaard vanaf de zeventiger jaren tot nu, door visioenen, dromen, en heilige nachtmerries die woorden brachten die zo krachtig waren dat ze niet veranderd konden worden. Kom niet tot snelle conclusies met dit boek. Bestudeer het. Verdiep het. Lees het. Er zitten dubbele bodems in voor de heiligen. Het boek zal zelf bepalen hoe diep het iemand meeneemt en inwijdt. Weer hebben we te maken met een zwaar allegorisch en mythologisch boek wat niet ten diepste verstaan kan worden zonder de sleutels ervan toegereikt te krijgen. Ook de lezer zal dus in een gevecht komen voor het juiste begrijpen ervan. Alles moet verdiend worden. In die zin spreken wij van een hogere economie. De betekenis moet 'gekocht' worden. Niet door geld, maar door de hogere wet. Dit boek mag absoluut niet verkocht worden in de aardse zin van het woord. Het is geen religieus boek, maar filosofisch, metaforisch en psychologisch. De mens moet de codes kennen. Het is een verhaal die de diepere dynamieken van het leven beschrijft en bewaakt. U bent naderbij gekomen tot dat wat zich schuil houdt achter de religies en ideologieen van deze tijd.
Onderdeel van: De Bilha
De Bilha IV
Beschrijving: Religies hebben vaak verschillende heilige boeken, zoals de hindu's de veda's en de canto's hebben, de bhagavad gita, de mahabaratha en de ramayana, de Joden hebben de Tanakh, de Talmoed en de Midrash, de moslims de Koran, de Hadith en de boeken van de geleerden, en de christenen hebben het OT, het NT, de catechismus en de boeken en commentaren van Calvijn. Zo heeft het amazonisme, of aretisme wat daarvan een branche is, ook verschillende boeken die samen de tweede bijbel vormen. 2019 is een belangrijk jaar voor het aretisme en de tweede bijbel, de amazone bijbel, want in dit jaar wordt de gehele bilha gepubliceerd, wat een mijlpaal is in het werk. De bilha is het vervolg op de Vur. De heilige boeken van het amazonisme zijn de Vuh, de Leri, de Vur en de Bilha. De Vur wordt soms het vervolg van de koran genoemd, en in die zin is de bilha dit ook omdat de bilha het vervolg op de Vur is. Het boek wat u hier in handen heeft is het vierde en laatste deel van een heilig geschrift wat niet onder doet voor de koran en de bijbel. Integendeel. Het boek bespreekt deze religies en verdiept ze, hen terugleidende tot de Egyptische en amazone wortels. Het boek bespreekt ook de terugkeer van de amazones, als de noodzaak voor de mens om terug te keren tot de moeder, om zo wedergeboren en wederopgevoed te worden. Dit is geen eenvoudige opgave, en eigenlijk alleen iets voor de eenling. Vandaar dat de natuur moeder ook geen tweelingen baart. Wij wensen u veel inzicht bij het lezen van dit opmerkelijke boek wat volledig door de natuur is gekomen en waar geen mensenhand aan te pas is gekomen. Het is een openbaring geweest die niet te stoppen viel, het dringen van een hogere buitenaardse natuur.
Onderdeel van: De Bilha
De Bilha volledig
Beschrijving: Eindelijk is dan het moment aangebroken waarop de gehele Bilha wordt gepubliceerd, oftewel het vierde hoofddeel van de tweede bijbel, als het grote vervolg op de Vur. Dat wil niet zeggen dat de Vur heeft afgedaan of niet meer belangrijk is. Integendeel, want het hangt met elkaar samen een beetje te vergelijken met hoe het OT en NT samenhangen in het christendom. Deze boeken zijn ervoor om elkaar te verdiepen. Al met al kan de Bilha geheel los gelezen worden en staat het op haarzelf, als een boek wat zeker niet onderdoet voor de koran en de bijbel, maar die deze boeken juist verdiept en tot waarde strekt. Al met al dus een belangrijke mijlpaal in ons werk.
Onderdeel van: De Bilha
De Boeddhistische Bijbel
Beschrijving: Dit heilige geschrift komt uit de Vuh, het eerste grote deel van de Tweede Bijbel. Het is een klein geschrift in het Perik deel. De Boeddhistische bijbel is een heilig geschrift van groot belang, omdat het over de samensmelting van de religies gaat. Er wordt een grote brug gebouwd tussen het boeddhisme en het egyptisme, vermengd met de rijke mythologie van de Vuh. In die zin is het een zeer prozaïsch en poëtisch geschrift met duistere raadselen, en heeft het zo een hoge cryptografische graad. De taal van letterlijkheid heeft veel drama in de wereld gebracht. Zo mogen de bruggen daarom ook poëtisch en prozaïsch gelegd worden. Dit is een belangrijk thema in de Vuh, het eerste grote deel van de Tweede Bijbel. Als de mens terugwil naar het paradijs, en de wereld tot een paradijs wil veranderen, dan moet de mens stoppen met telkens racistische afscheidingen maken door de taalspelletjes. De mens mag de verschillende talen gebruiken, en soms is dat zelfs nodig, maar de mens moet voornamelijk de hartstaal kennen die door alle talen heenbreekt en hen samensmelt. Dit is ook de samensmelting tussen de religies, waar een klein geschrift genaamd "De Boeddhistische Bijbel" over spreekt in de Vuh.
Onderdeel van: Het Eeuwig Evangelie
De Boekenslagerij
Beschrijving: 'Dokter, dokter, kom niet te dichtbij, want dan zul je ziek worden zoals ik ben, en het verschil tussen dokter en patient zal er niet meer zijn. Tussen spoken en mensen is de wereld van het denken, de wereld tussen slapen en waken, tussen het nu en de geschiedenis, daar waar de boekenslager ijverig en onverbiddelijk slacht.' Wie kent het geheim van de mist ? Dit boek gaat over een slager die in de psychische problemen raakt, wat zijn hele leven totaal op z'n kop zet. Een spookachtig en Vurisch boek wat steeds dieper de Vur-natuur bespreekt. Soms psychedelisch, soms poëtisch, soms psychologisch. Wie durft de slagerij binnen te gaan ? Wie durft in de spiegel te kijken ? 'Jan van Aalst was slager. Het was zijn beroep, en hij hield van zijn beroep.' Zo begint het nieuwe boek op de site van de 3D bijbel. Maar het leven van Jan zou snel veranderen, want er was iets naar hem op jacht waar hij niets van wist. Een boek over de Vur Natuur
Onderdeel van: Losse Verhalen
De Calvijn Code
Beschrijving: Het is een gegeven in het calvinisme, dat de mens niets kan. De mens is in de calvinistische leer totaal afhankelijk van God, zelfs in het maken van keuzes. In het calvinisme is een mens totaal machteloos, een robot zonder vrije wil. De mens sterft hier af aan enige mogelijke persoonlijkheid. Alles is onpersoonlijk. De uitverkiezing is als een casino waarin je maar net geluk moet hebben dat je wint. Maar hoe ga je dan met de verliezers om ? Toch is de leer van Calvijn een allegorie van de heilige gebondenheid, de totale discipline, het totale afsterven van de mens aan zichzelf. In die zin is het dualistisch. Het letterlijke calvinisme strijdt met het esoterische calvinisme. Alles leeft voort. De mens moet daarom terug keren tot school, om alle lessen te leren die nodig zijn. Het paradijs is niet alleen maar voor een bepaalde religie weggelegd, zoals velen denken. Zij stellen zich op als de poortwachters van het paradijs en vragen om een wachtwoord. Alle religies spreken over het paradijs in hun eigen taal, met hun eigen voorbeelden, als de verschillende zijden en hoeken van een diamant. De mens moet zelf het paradijs worden. Dat kan alleen als de mens oog heeft voor alle zijden en hoeken van de diamant. De mens mag zelf tot die diamant komen. Zo mogen de verschrikkingen van de kerkgeschiedenis op een andere manier bekeken worden. Het zijn duistere raadsels en de mens mag ontwaken tot de diepere betekenis. Hierover gaat het nieuwe boek : De Calvijn Code.
Onderdeel van: De Kainitische Bijbel Deel I - Het Calvinistische Dodenboek
De Canon van Het Eeuwig Evangelie
Beschrijving: In de kortere Vuh was dit altijd het eerste deel, maar in de langere versie van de Vuh komt het Eeuwig Evangelie ná de Regenboog Geschriften van Isis, die hierop een introductie zijn. In het Eeuwig Evangelie wordt de rijke mythologie van het esoterische christendom besproken. Het is een heilig geschrift in de Vuh binnen de Tweede Bijbel en de Canon van het grotere Eeuwig Evangelie waarin ook de apocriefen van het Eeuwig Evangelie staan.
Onderdeel van: Het Eeuwig Evangelie
De Contextuologie
Beschrijving: Context is een belangrijk woord om op te mediteren, want de mens leeft in tunnelvisie. Daarom zeiden de Germanen al dat de reuzen moesten komen in het ragnarok. De goden hadden de mensen bedrogen. De reuzen zijn een metafoor voor de grotere contexten. In dat opzicht is de contextuologie van belang. Daarom wachtten de germanen op het natuurverschijnsel van de oranje zon, of oranje natuurbron van de reuzen, waardoor je door de grotere contexten de diepere symbolieken en abstracties zou zien. Dat gebeurd dus in het afstand nemen, opdat je meer overzicht krijgt en meer inzicht. Surtr zou komen, de wilde oranje reus, om de oude ordes af te breken, als het losbreken van de context die mensen in hun bekrompenheid, kiesheid en kuisheid hadden opgesloten. Dit zou alleen kunnen gebeuren op het hoogtepunt van de ragnarok, de tijd van ijs, oftewel van minderen en hongeren. De oranje zon wordt ook wel de plaats van de martelaren genoemd, van de gevallenen en de afgeslachten, oftewel zij die volkomen aan de wil zijn afgestorven en daartoe werden opgenomen door de valkyries, de germaanse oorlogsgodinnen, ook wel walkuren genoemd. Het is dus geen echte zon, maar meer een bron, maar soms zon genoemd omdat het een centrale plaats is voor de germanen. We komen het tegen in alle religies : Ieder mens moet symbolisch tot de wildernis gaan om te minderen, om zo het hogere te zoeken, de hogere contexten, bij de germanen is dat de ragnarok, bij de islamieten is dat de ramadan, bij de christenen is het het volgen van Jezus in de wildernis, het achterlaten van de kudde om het verlorene (de context) te vinden, en bij de Israelieten is het het volgen van Mozes in de exodus, de uittocht door de hongerwildernis, om zo tot het beloofde land (de context) te gaan. Het behoort dus allemaal tot de contextuologie. Er hoeven geen religieuze oorlogen over godsdienst te zijn. Het is allemaal hetzelfde, in verschillende talen en termen.
Onderdeel van: Verder onderwijs van de Vuh II
De Dagmerries
Beschrijving: "De Dagmerries" is een verzameling proza, sprookjes en poëzie. Dagmerries zijn als nachtmerries overdag, maar merries zijn paarden die je moet leren berijden. Het boek begint met dromerige poëzie tussen slapen en waken in, en gaat dan langzaam over in wat langere prozaïsche verhalen. "De Rode Nacht" is een terugkerend thema in het boek. In sommige sprookjes van de Tweede Bijbel is de rode nacht de langste nacht van het jaar, waarin alles vertraagd en veranderd wordt. Vandaar dat de sprookjesfiguren naar die nacht uitzien, zoals de islamieten uitzien naar de wondernacht tijdens de Ramadan periode. Het kan wel met elkaar vergeleken worden. In ieder geval is het een Vurisch boek met natuur-thema's. Kijk maar of je verdere parallellen kunt zien met het christendom en de islam.
Onderdeel van: Verzamelbundels
Gerelateeerd onderwijs: De Twaalf Kleine Profeten
De Drokelaarse Pap
Beschrijving: DE DROKELAARSE PAP en andere verhalen De drokelaarse pap is een verzameling psycho-introspectieve verhalen met als thema de kinderjaren. Vaak als een mens op latere leeftijd in de problemen van het leven komt, dan kunnen de kinderjaren een belangrijke sleutel ergens verborgen houden tot bevrijding en vernieuwd inzicht, als men hiertoe durft terug te keren. En dat is ook direct waar de drokelaarse pap, wat overigens ook één van de verhalen van deze bundel is, metaforisch voor staat. Een jeugdvriendje van de schrijver was de kleinzoon van Anton Pieck, de beroemde ontwerper van de Efteling, die de schrijver ook eens had ontmoet en Anton Pieck maakte toen een portret van hem. Sindsdien wilde de schrijver zijn eigen Efteling maken, wat hij de Drokelaar noemde, maar later werd deze droom meer en meer tot een bibliotheek van natuurgeschriften over de creatieve en bevrijdende psychologie van het bestaan van de mens.
Onderdeel van: Verzamelbundels
De Egypte Code
Beschrijving: Het vervolg op de Calvijn Code en de Afrika Code. Het derde boek in deze serie. Een vredesduif vliegt hoog in een kerk. Overal zijn ramen. De vredesduif begint te krijsen en de ramen worden rood. Even later is de hele kerk ommuurd met rode glazen wanden. Hier binnen speelt het leven van de kerkelijke mens zich af, en van de mens die uit de kerk is ontsnapt, want je kan wel de kerk uitgaan, maar hoe krijg je de kerk uit jezelf weg ? De vredesduif is een belangrijk symbool van de christenen, namelijk van de Heilige Geest, maar die duif brengt helemaal geen vrede. Het bedreigt andersdenkenden met de eeuwige hel. Niet metaforisch, maar leterlijk. Althans ... bekeken door de Arcturische lens, de lens waardoor de mens het aardse beleeft. De vredesduif van de christenen brengt dus een valse vrede, een verdraaide vrede, heel selectief.
Onderdeel van: De Kainitische Bijbel Deel I - Het Calvinistische Dodenboek
Gerelateeerde verhalen: De Vijfde Rivier
De Egyptische Bijbel
Beschrijving: Dit heilige geschrift komt uit de Vuh, het eerste grote deel van de Tweede Bijbel. Het is een geschrift in het Eeuwig Evangelie deel. De Egyptische bijbel is een heilig geschrift van groot belang, omdat het over de samensmelting van de religies gaat. Er wordt een grote brug gebouwd tussen diverse religies en het egyptisme, vermengd met de rijke mythologie van de Vuh. In die zin is het een zeer prozaïsch en poëtisch geschrift met duistere raadselen, en heeft het zo een hoge cryptografische graad. Voor het verstaan van de soms obscure passages is het handig vertrouwd te zijn met diverse personages en taferelen van de Vuh en van andere religies. Deze geschriften vallen onder de noemers : demonologische en esoterische theologie en mythologie.
Onderdeel van: Het Eeuwig Evangelie
De Engelen Bijbel
Beschrijving: De engelenbijbel is voor hen die de heilige armoe van de natuur willen leren kennen, die willen leren wat het is om het aardse los te laten en het hemelse te zoeken. Het boek leidt door de natuursteden van de engelen tot de tuinen der engelen waarin de mens al zijn vleselijke wapenen moet afleggen om verder te komen en zo te komen tot de verborgen paradijsen. De reiziger zal in dit proces ook de talen der engelen leren en het hogere onderwijs ontvangen. Vele principes waaraan de engelen zich dienen te houden worden in dit boek besproken. Ook worden er verschillende engelensoorten besproken en de namen der engelen.
Onderdeel van: Het Eeuwig Evangelie
De Erina
Beschrijving: De Erina is een boek van symbolische geestelijke technologie. Het bespreekt de alchemie tot het in elkaar solderen van de schakels van de religies, culturen en filosofieën, als een tocht door de onderwereld, wat ook bekend staat als het davidische dodenboek. Het gaat over het proces van onthechting van de stad om te komen tot de natuur. Deze bevrijding gaat alleen via verdieping, het onder de aarde gaan, om daar de monsters van gehechtheid te verslaan. In de Erina wordt het pad van de armoe hierin getoond, want de mens kan alleen tot bevrijding en verzoening komen wanneer de mens zal minderen. En in De Twaalf Kleine Profeten lezen we over "het Fjork micro chip systeem": "Het is een zeer stads mechanisme, dus in tussenstappen kan de mens teruggaan tot de natuur. Het zijn beesten die zijn uitgezonden om ook hen die ontsnapt zijn in de natuur terug te halen, en zo werken zij ook met valse natuur. Hoe dan ook is het een natuurverschijnsel, een exotisch beest. De stad is slechts een metafoor. Dit systeem moet dus gehackt worden. Als eerste zijn er de tuinen, zowel achterin de stad, dichtbij de stadsmuren, en achter de stadmuren. De natuurridders van de Vur kunnen hierbij helpen. Ook wordt er in de Erina een natuurridder-orde besproken, een heel trappenstelsel terug tot de natuur. Alle boeken van de Vur kunnen in eerste instantie functioneren als natuurridders, en daarna kan het tot diepere natuur leiden. Dat draait gewoon mee dus."
Onderdeel van: De Vuh
De Esoterie van de Islam
Beschrijving: De islam gaat om overgave en dat je zelf in het paradijs moet veranderen om tot het paradijs te gaan, dus geen genade-truukjes en toverstokjes. De mens moet zelf veranderen, dus het is eigenlijk allemaal heel logisch, alleen de letterlijkheid ervan is een groot gevaar. Binnen de islam is er ook de esoterische islam, het sufisme (vgl. sophia in de gnosis), en die hebben dan ook weer het moeder-idee, wat ook wel uit de koran te vissen valt. Dat is dan ook weer een invalspoort. Soms kun je boven de schelp werken, maar soms moet je beneden de schelp werken, en ze wegwijs maken in hun eigen boek. Er zit ook diepe symboliek en cryptografie in de koran verborgen die zo nu en dan bruikbaar is. Hetzelfde geldt voor de bijbel. Er is een gnostische islam en een tweede bijbelse islam die de islam meer bespreekt in de etymologische diepte en interreligieuze context, zodat er een schakel zichtbaar wordt in het grotere geheel van de natuur filosofie. Als men dieper graaft in de eigen religie, dan komt men in de kern bij elkaar, wat noodzakelijk is voor het overleven van de mensheid. Wanneer dit niet gebeurt is religie slechts een tikkende tijdbom. We maken dus groot onderscheid tussen oppervlakkige islam en diepe islam.
Onderdeel van: Verder onderwijs van de Vuh
De Essentiele Egyptologie
Beschrijving: De Essentiële Egyptologie bestaat uit twee delen en is een samenvatting van de Egyptologie als onderdeel van de Tweede Bijbel waarin o.a. de wortels van het christendom worden besproken. Het is een belangrijk en monumentaal geschrift binnen de Tweede Bijbel om de diepere wortels van het christendom te laten zien die in Egypte liggen. Het is in diepte geen religieus werk maar filosofisch en taalkundig. Vanwege het demonologisch fundament wordt er ook aandacht gegeven aan zaken als cryptiek en dualisme. Dit boek is voor hen die een diepgaande en serieuze studie willen doen naar het verband tussen de Egyptologie en het christendom. Voor verdere context studie en nadere uitleg van begrippen en bronteksten kan de Heilige Tweede Bijbel, Verzamelingen Vol. II, de York, geraadpleegd worden. De Essentiële Egyptologie is slechts een bloemlezing van dit veel grotere Egyptologische werk. Ook andere geschriften uit de Tweede Bijbel worden aangehaald, geraadpleegd en van commentaar voorzien.
Onderdeel van: Verder onderwijs van de Vuh
De Evolutie van de Hemel
Beschrijving: Ter gelegenheid van het uitbrengen van het onderwijs boek "De Afrika Brug" is er ook het boekje "De Evolutie van de Hemel", als een verhaal wat erbij hoort. De mens wordt van de geschiedenis afgehouden. Het rooft en verdwijnt. Dan is alles achter slot en grendel, alles achter glazen wanden. Het boek 'De Evolutie van de Hemel', de tweede poortwachter van de tweede bijbel, gaat over het doorbreken van die wanden. In het verhaal gaat het over de problemen in het stadje Tsjernobyl. Een politie agent raakt door zijn werk in het stadje Tsjernobyl steeds meer in de psychische problemen tot het punt dat hij zijn werk niet meer kan beoefenen. Ook zijn huwelijk lijdt eronder. Dan gaat hij op zoek naar een nieuwe baan. Een verhaal over corrupte politie, de corrupte medische wereld, en de uitdagingen die het biedt. Het is een bijzondere demonologische psychologische science-fiction thriller, ook onder de categorie 'medische thriller' die ook diep over de Vur natuur gaat. Het boek is waardevol voor demonologische studies, omdat het laat zien dat alles niet rechttoe rechtaan is, maar afhankelijk van allerlei andere factoren. De demonologie staat niet op zichzelf maar altijd in verhouding tot de grote shamanistische context. Vandaar dat de demonologie een professie is die niet onderschat mag worden, maar die ook weer een uitdaging is in de bewustzijnsverruiming die op haarzelf niet buiten de demonologie kan. In vele opzichten dus een uniek en waardevol boek. Tweede introductie Dit verhaal is ook zwaar metaforisch. De hoofd-persoon is politie agent, maar dat gaat niet al te goed. De stad staat namelijk zwaar onder druk. Er gebeuren vreemde dingen, zoals zombie activiteit. Daar gaat hij niet alleen zelf doorheen, maar het hele politie team, en het loopt uiteindelijk zwaar uit de hand. De stad is genaamd Tsjernobyl. Tsjernobyl is bekend van de 80-er jaren waar zich een zware kernramp afspeelde. Door de vrijgekomen radio-activiteit maakte het honderden duizenden slachtoffers. Ook het christendom kan in die zin een kernramp genoemd worden wat vele slachtoffers maakte. Tsjernobyl is veel meer dan wat we alleen maar aan de oppervlakte zagen. De ik-persoon van het verhaal, de politie agent, krijgt door zijn werk zware psychische klachten die ze ver gaan dat hij naar een rustoord moet. Hij komt daar dus terecht als veteraan, maar hij wordt totaal niet serieus genomen. Als dan op een dag zijn vader hem komt bezoeken lijkt het beter met hem te gaan. Zijn vader neemt hem vervolgens mee naar het stadje Sparta, wat achter de rivier ligt. Sparta was in de geschiedenis ook een stad en staat van Griekenland die bekend stond om zijn soberheid, onverschilligheid naar materialisme, comfort en luxe, en ascetisme. Het werd een beeld van de 'harde opvoeding' van het leven, opdat de mens waakzaam zou blijven in tijden van gevaar. Het was een militaire noodzaak. In het stadje Sparta komt de hoofd-persoon tot een creatieve climax die ook zijn vruchten draagt op wereldwijd niveau. Maar dan is er een zware kernramp in het stadje Tsjernobyl, wat zeer kwalijke wereldwijde gevolgen heeft, en waardoor de hoofd-persoon weer tot dienst wordt opgeroepen. Sparta is in het verhaal als een soort bevrijder, maar het roept ook weer nieuwe problemen op, en de achtervolger geeft niet makkelijk op. Je zou Sparta ook kunnen zien als een soort van tweede bijbelse heilige gekleed in violet en paars in de strijd tegen de gevolgen van Tsjernobyl. Aan het eind van het verhaal werden er semiotieke conclusies gemaakt die ervoor zorgden dat het verhaal werd tot één van de poorten van de Tweede Bijbel.
Onderdeel van: Poorten van de Tweede Bijbel
De Filosofie van het Voortijdse Afrika
Beschrijving: Afrika is zo'n beetje doodgenegeerd. Het Westen houdt zich hysterisch doof, al een hele lange tijd. Dit komt omdat ze de opgeslagen kennis van Afrika niet willen kennen. Het zou de val van het Westerse droom-imperium betekenen. Maar Afrika zal de val van de huidige wereld betekenen, van het huidige systeem. De mens kan niet sollen met de natuur. De mens denkt dat hij het kan, en lacht erom. 'Kijk wat een macht ik heb over de natuur. Kijk wat ik allemaal met de natuur kan doen.' Maar de mens onderschat de strategie van de natuur. Telkens weer. De natuur neemt de tijd. Bij de tijd dat de mens dat door gaat krijgen is het al te laat. De mens is een parasiet, en de natuur heeft de mens al geheel ingesloten. De diepere mens zal teruggaan tot Afrika. Wat betekent dit ? Daarover gaat dit onderwijs-boek. Het is de basis voor het komende onderwijs.
Onderdeel van: De Kainitische Bijbel Deel II
Gerelateeerde verhalen: Joegoslavische Kettingbrieven
De Flamingo Vertelt
Beschrijving: De flamingo vertelt is een verhalen bundel veelal over het Veluwse bosdorpje Nunspeet aan het Veluwemeer waar de schrijver opgroeide als kind en waar hij al vroeg werd bevangen door een bovennatuurlijke fantasie. Vele verhalen van de schrijver stammen dan ook uit zijn kinder en jeugd jaren of hebben daar hun wortels. De sprookjes en verhalen uit deze verhalen bundel hebben allemaal het doel de lezer dieper in te wijden in de zielsgeheimen van de subtielere en hogere natuur die de mens omgeeft, opdat de mens de hogere zielereizen zal maken. Telkens weer wordt in deze verhalen bundel Nunspeet als een startbasis gebruikt, als het Betlehem van de tweede bijbel.
Onderdeel van: Verzamelbundels
De Giechelaar
Beschrijving: De giechelaar, de giechelaar, een boot door de nacht, Een boot vol met vergeten pracht. De giechelaar, de giechelaar, wat zou een mens nog wensen, De giechelaar, de giechelaar, nog zoveel te ontdekken, als een gids door de nacht, een boot door de nacht. Met zoveel rommel, Wat mensen wel niet allemaal weggooien, Wat hij wel niet allemaal terugvindt wat verloren is geraakt, Opdat de goede geschiedenis nooit verloren zou gaan. En daarom giechelt hij, giechelt hij, Hij werd er vroeger altijd zo rustig van als zijn oma uit het boek van de giechelaar voorlas.
Onderdeel van: Verzamelbundels
Gerelateeerd onderwijs: Rigil Kent Ontsluierd - De Verloren Kern van Orion
De Heilige Tweede Bijbel - Verzamelingen Volume I - Verhalen - Biel
Onderdeel van: De Heilige Tweede Bijbel - Verzamelingen
De Heilige Tweede Bijbel - Verzamelingen Volume II - Onderwijs - York
Onderdeel van: De Heilige Tweede Bijbel - Verzamelingen
De Heilige Tweede Bijbel - Verzamelingen Volume III - Proza - Log
Onderdeel van: De Heilige Tweede Bijbel - Verzamelingen
De Heilige Tweede Bijbel - Verzamelingen Volume IV - Sprookjes - Allez
Onderdeel van: De Heilige Tweede Bijbel - Verzamelingen
De Heilige Tweede Bijbel - Verzamelingen Volume V - Mysterie - Gama
Onderdeel van: De Heilige Tweede Bijbel - Verzamelingen
De India Code
Beschrijving: Het vierde deel in de serie "De Put van Calvijn". Het heelal heeft een cryptografische structuur. Alles heeft een diepere boodschap. Daarover gaat dit boek "De India Code", zoals ook de voorgaande boeken : de Calvijn Code, de Afrika Code en de Egypte Code. Het boek vangt aan met deze woorden, teksten uit de Tweede Bijbelse poëzie : "Deze vissen steken zacht, Ik zwem dieper, Tot de zeeen van vanille, Tot haar tempelen, Nooit kan ik daar iets aanraken, Maar het verandert mij, Mijn gehele verleden, Alles is nu anders. Gij bent het cryptische en het surreele, Ja, gij bent de zachte, het draaien van het verleden, Tot dromen brengt gij ons."
Onderdeel van: De Kainitische Bijbel Deel I - Het Calvinistische Dodenboek
Gerelateeerde verhalen: Koning Stuiterbal
De Indiaanse Bijbel
Beschrijving: De indiaanse bijbel is een oproep aan ieder mens om hun traditie of religie te verdiepen in plaats van oppervlakkig te maken. Het is een oproep om het te vergeestelijken en het te symboliseren in plaats van het te verletterlijken, opdat de mens ook open kan staan voor de levensideologieen van anderen die het net even op een andere manier zeggen. De indiaanse bijbel gaat dus over het doorbreken van de muren van talen en metaforen die scheiding hebben veroorzaakt en onnodig leed. Het roept de mens op om progressief te zijn, een pelgrim, in plaats van altijd maar een monnik in de eigen tuin, niet verder kijkend en denkend dan het tuinhekje.
Onderdeel van: Het Eeuwig Evangelie
De Indiaanse Nachten
Beschrijving: De prins van Sinsabijne was vals beschuldigd en verbannen uit zijn eigen land tot achter het ravijn. Als hij het land achter het ravijn zou vernietigen of een sprookjesbrug zou bouwen over het ravijn dan zou hij kunnen terugkeren. De prins koos voor het laatste. Als de keten van de nachtsprookjes verbroken zou worden door één nacht over te slaan, dan zou de brug instorten, en het land achter het ravijn ten onder gaan. In dit sprookjesboek staan deze nachtsprookjes opgetekend.
Onderdeel van: Verzamelbundels
De Ismaëlitische Bijbel
Beschrijving: Ismael had twaalf zonen, wat dus ook twaalf oer-stammen zijn, maar waar dus maar weinig melding van wordt gedaan in de Bijbel, in tegenstelling tot de twaalf zonen van Jakob, de zoon van de broer van Ismael, Jakob. Dus de twaalf Ismaelitische stammen zijn nog wel ouder dan de twaalf Israelitische stammen.
Onderdeel van: Het Amazone Dodenboek
De Laatste van de Rozentuin
Beschrijving: Een verzameling proza van de Tweede Bijbel. Een kleine verzameling van Tweede Bijbel proza is het boek "De Laatste van de Rozentuin". Eén van de verhalen van deze verzameling is genaamd "Roze Zwanen", over een zwaar-gelovige dementerende man (die in zijn verleden bij de politie heeft gewerkt) die steeds meer in de war raakt en terug gaat naar zijn verleden. Kijk goed wat er gebeurt met zijn geloof, hoe dit zich gaat vervormen en wat er uiteindelijk van over blijft. Een andere korte beschrijving : "Een dementerende man gaat terug naar zijn verleden waar hij de sleutel van het universum vindt." Over proza in het algemeen werd vermeld : 'De literaire proza stijgt boven het religieuze uit, gaat veel dieper, en brengt de mens in de subreeele dimensie, een andere frequentie van de hersenen.' 'Een klap in literaire proza komt twintig keer minder hard aan.' (Hetzelfde kan overigens gezegd worden over poëzie.)
Onderdeel van: Verzamelbundels
De Leri - Bloemlezing
Beschrijving: DE LERI - BLOEMLEZING Commentaren op de Vur en de Bilha COAB 2017-2019 In deze bloemlezing: Het Wonder van de Vur Het Bilha Commentaar
Onderdeel van: De Leri
De Lettermaker
Beschrijving: De lettermaker is een beetje een vechtersbaas die alles en iedereen uitdaagt, omdat hij een heel vreemd winkeltje heeft waar hij ook zeker raad weet met vervelende klanten, want die eindigen gewoon als zijn nieuwe verkoopwaar. Het verhaal borduurt een beetje verder op het originele thema 'gevangene van een schrijver's keuken' uit de dichterlijke verhalenbundel 'de wereld achter het sprookje' van de tweede bijbel. Dit verhaal van de lettermaker, evenals de andere verhalen van deze bundel, hebben als motto dat alles gebeurt voor creatieve doeleinden.
Onderdeel van: Verzamelbundels
Gerelateeerd onderwijs: De Afrika Brug
De Levitische Bijbel
Beschrijving: Een stuk demonologie en territoriale oorlogsvoering, ter ontmaskering en bespreking van het christendom in de lagen van de grondtekst.
Onderdeel van: Het Amazone Dodenboek
De Logistieke Filosofie
Alternatieve naam: De sluitsteen van de Kainitische Bijbel
Beschrijving: Dit is de sluitsteen van de kainitische bijbel, van het nieuwe onderwijs, wat tevens het fundament zal zijn van het verdere onderwijs, het komende onderwijs over de aretaitische filosofie. De kainitische bijbel begint met de boeken van het calvinistische dodenboek over het mysterie van calvijn, en dan wordt langzaam het diepgaande mysterie van Kain besproken, de mythe van Kain en Abel, wat overloopt in de mythe van Heracles, Kakia en Areta. Heracles moest dus een keuze maken, zoals we allemaal een keuze moeten maken. Hij was op een kruispunt gekomen in Boeotia. Heracles kwam in Boeotia tot de tweesprong, het kruispunt, waar Kakia en Areta hem opwachtten. Ieder mens moet een keuze maken. Dat bepaalt verdere doorgang. Deze mythe zal ook de basis zijn voor het verdere onderwijs. Het was een mythe die voorafging aan de opkomst van het christendom. De Aretaieten waren stoicijnse filosofen, en alhoewel die lijnen nog steeds in de bijbel zijn terug te vinden, werd het christendom meer en meer verletterlijkt, ontdaan van haar filosofische rijkdom en werd zo overreligieus, als een reli-nazi koninkrijk wat de wereld overnam, en waarop de rassen-nazi's hun gruwelijke rijk bouwden, wat toen later werd overgekocht door de medi-nazi's. Kakia was de verleidster op het pad. Een heleboel mensen hebben niet door wat er met hen gebeurd. De mens is als een intergallactische computer, maar de mens kent de bedreiging van virussen niet, en update zijn virus scanner niet genoeg. Wij zijn als een demonologisch en alienologisch anti virus centrum, wat gezonden is door de hogere buitenaardse natuur en filosofie als een verzetsfront. Ook al zijn wij roependen in de woestijn, want het gaat om het eenling principe, de natuurlijke selectie. Dit boek is geschreven voor de eenling. Voor hen die de mythe van Heracles, Kakia en Areta nog niet kennen of dit nog eens door willen lezen is er een korte samenvatting, tegelijkertijd een kort uittreksel van de strekking van het boek. Dit boek is dus een belangrijke mijlpaal in ons werk, als afsluiting van het vorige onderwijs.
Onderdeel van: De Kainitische Bijbel Deel II
Gerelateeerde verhalen: De trein van evacuatie
De Natuur Theologie van de Tweede Bijbel
Beschrijving: De Natuur Theologie van de Tweede Bijbel Deel I. De Kaïnitische Bijbel Beschrijving: In de Kainitische bijbel staat de mythe van Kain die naar het land Nod trekt centraal, en dit wordt besproken vanuit de volledige context van de Egyptische mythologie waarin dit verhaal al bestond en waarin de betekenis dualistisch is, ook in de Israelitische grondteksten die daaruit voort zijn gekomen. Het verre westerse christendom heeft hierover een te eenzijdig beeld gegeven met alle gevolgen daarvan. Verder bespreekt deze bijbel een zee van andere onderwerpen omtrend de Kainitische mythologie, die diep ingaan op de oorspronkelijke Egyptische en Sanskrite grondteksten en achtergronden van de bijbel, en die deze teksten ook uitleggen in de contexten van de voortijden en de buitenaardse fundamenten. In die zin worden er veel verloren schakels besproken, waardoor de mens weer terug kan keren tot zingeving en diepere betekenissen van deze verschijnselen. Er wordt zo een diepere filosofie zichtbaar waarvan de lijnen in staat zijn af te rekenen met dwaalleer die was ontstaan door gebrek aan deze ruimere context, en wat in staat zal zijn om de lezer te openen tot een ruimer wereldbeeld en levensbeeld waarin nieuwe doelen gesteld kunnen worden waarin het leven nieuwe waarde gaat krijgen. De Natuur Theologie van de Tweede Bijbel Deel II. 1. De Aretaïtische Filosofie 2. De Contextuologie
Onderdeel van: De Heilige Tweede Bijbel - Verzamelingen
De Olifant Vertelt
Beschrijving: In de Olifant vertelt is alles omgekeerde wereld, of leven wij in de omgekeerde wereld ? De verhalen bundel begint met een aantal verhalen over Hendrik Ido Ambacht, wat voortkwam uit de fantasieen die de schrijver als kind altijd had over de plaats waar het leuke vriendje die familie was van de buren van de schrijver vandaan kwam. Omdat de schrijver het vriendje alleen maar soms bij de buren zag fantaseerde hij vaak over het verre Hendrik Ido Ambacht. Dat moest toch wel een hele prachtige en utopische plaats zijn waar alles goed was, zoals het vriendje zelf ook was. Je hoefde niets te betalen als je er iets kocht, maar kreeg er zelfs geld voor. En in de kerken hoefde je je niet tot hun goden te bekeren, maar ze bekeerden zich tot jou, tenminste als je voorbeeldig was.
Onderdeel van: Verzamelbundels
Gerelateeerd onderwijs: Het Plumares Mysterie
De Orak
Alternatieve naam: De Duistere Moeder Bijbel - De Oorlogs Bijbel
Beschrijving: De Orak wordt ook wel de oorlogs bijbel genoemd, of de duistere moeder bijbel, die de oorlogs-theologie en demonologie van de moeder gnosis beschrijft. Het is een kort geschrift van het geschrift 'de oorlogsboeken' in de moeder bijbel, wat hierin een mysterie schakel is tussen de twee onderwijsboeken 'de ismaelitische bijbel' en 'de surinaamse bijbel', die in dit boek ook een onderdeel zijn van de hogere canon. Deze twee onderwijsgeschriften komen ook voor in het grotere onderwijsgeschrift genaamd 'het amazone dodenboek'. Al deze geschriften zijn onderdelen van de Vuh, het eerste grote deel van de amazone bijbel.
Onderdeel van: De Oorlogsboeken
De Poppenmaker van Hiroshima
Beschrijving: "Nee, zij sliepen allemaal, en zouden het altijd ontkennen, Wat de poppenmaker van Hiroshima tot hen had gedaan ..." "De Poppenmaker van Hiroshima" is het derde poortboek van de Tweede Bijbel. Het is een boek over de tijd net na de tweede wereldoorlog, over een dominee met een oorlogstrauma die huwelijksproblemen heeft met zijn vrouw. Het verhaal, met semi-thriller elementen, speelt zich af in de jaren 1946-1949, na de bevrijding. Dominee Jonkema had een oorlogstrauma. Hij was opgepakt door de nazi's in de tweede wereldoorlog en moest dwangarbeid verrichten in Duitsland. Daarnaast had hij ook nog eens een moeilijke vrouw uit een andere cultuur. Twee dingen die hem bleven achtervolgen. Het is geschreven met dagboek-indeling. Elk hoofdstuk bespreekt chronologisch een bepaalde maand of maanden, maar er zijn wel flashbacks over de oorlog en de voor-oorlogse situatie. Het verhaal loopt van 1946 tot 1949. Zoals het boek ook aangeeft leven deze mensen ook in ontkenning naar wat de poppenmaker hen heeft aangedaan. Het zijn schapen die door de slager worden gehoed, denkende dat het de herder is. Zijn het wel daadwerkelijk schapen, of zijn het gewoon onderdelen van de slager, het lichaam van de slager, zoals de kerk het lichaam van Jezus Christus is, en zo van de bloedoffer-afgod Jehovah ? Zij zijn ook gewoon onderdelen van de poppenmaker van Hiroshima, zijn hoofden. Zij zijn de NSB, een door de nazi's gecreëerd orgaan in de samenleving van het bezette gebied. Zij dragen dus maskers. Vandaar dat het boek 'de Poppenmaker van Hiroshima' dus ook onmetelijk diep psychologisch is. Het komt in de diepte neer op de ontmaskering van zelf-sabotage, want op een bepaald moment moet de dominee tot de conclusie komen dat ook hij één van de hoofden van het monster is. Dit laat ook weer zien dat ieder mens in gevecht is met zijn spiegelbeeld, met zijn schaduw. Het ontmaskeren is al het halve werk, de halve bevrijding. Daarom wil het boek ook al dan niet subtiel toewerken naar een daadwerkelijke bevrijding van de nazi's door het te kunnen plaatsen, gewoon door de literaire verdieping ervan. Het is een uitdaging om ook door de spiegel heen te gaan en het van een andere kant te zien, dualistisch, dus even aan de andere kant van het schaakbord te staan, zoals de dominee dit ook deed, want hij gebruikte alles wat hem in zijn leven overkwam als bouwstenen van zijn preken. Hij draaide er aan, en werd zo meer en meer een semioticus waardoor hij ook zijn alcohol en rook-probleem steeds meer overwon, maar in de literatuur hebben deze verslavingen ook een hele andere waarde, want zij kunnen ook metaforen zijn van contacten met het hogere. In de diepte is de dominee een spion die het gevaarlijke systeem van de Hiroshima realiteit binnenging voor een missie. Er vallen veel geheime lagen in te ontdekken voor de oplettende lezer.
Onderdeel van: Poorten van de Tweede Bijbel
De Prins en de Rode Zee
Beschrijving: 'Saturnus, met je paarse sneeuw, Die diepe slaap brengt telkens weer, Twee sterren in een steen, Met Sirius vormde jij een grote zee, De zee van Eldemor, waarop de aarde slaapt, De sluier van paarse sneeuw die over haar waakt, De ruiter van Eldemor rijdt over de golven, Totdat het roze ons allemaal doet ontwaken, In de droom van de rode zee, Golf na golf komt het, Slag na slag, Omdat het rode op ons wacht.'
Onderdeel van: Losse Verhalen
De recyclocratie
Alternatieve naam: De recyclocratie YOU WILL BE RECYCLED.
Beschrijving: De werktitel van het boek is 'geschiedenis van 1900 en 1800'. Ik zeg het zo nu en dan tegen mensen : 'Krijg een goed beeld van wat mk ultra betekent en de matrix.' Dit is een mind controlled wereld, totaal gezombificeerd. Er is een weg uit, als je maar diep genoeg in de biologie en de geschiedenis gaat, om onderzoek te doen, te ontmaskeren. Als je een gebondenheid hebt aan het kwaad dan kan alleen een nog sterkere gebondenheid aan het goede deze keten doorbreken, maar hoe gaat dat ? 'Het is niet eenvoudiger dan raket technologie' zeggen we vaak. We leven in een robocratie en moeten gaan tot de hogere robocratie. Het is robot tegen robot, of de robot oorlog. Aan welke kant van het schaakbord sta je ? Weet wel dat wanneer de robot invasies zullen plaatsvinden - en ik heb daar heel veel dromen over gehad - dan zullen de onderdelen van robotten vervangen worden, en de oude onderdelen van de robotten zullen gewoon teruggaan naar het laboratorium om ge-update te worden. Ze worden in ketels uit elkaar getrokken, en er komen nieuwe schakels, nieuwe onderdelen worden ervan gemaakt. We kunnen daarom niet het kind met het badwater weggooien want het is allemaal bruikbaar op een bepaalde manier, maar neem voldoende afstand. Ken de regels van het recyclen. YOU WILL BE RECYCLED.
Onderdeel van: Verder onderwijs van de Vuh II
De Regenboog Geschriften van Isis
Alternatieve naam: Het Boek van Kraal
Beschrijving: Deze heilige tekst komt uit een langere versie van de Vuh, het eerste grote deel van de Tweede Bijbel, nog vóór het Eeuwig Evangelie. De tekst van de Regenboog Geschriften van Isis is een betrekkelijk kleine tekst bestaande uit drie delen: I - Het Evangelie van de Ibis Engelen II - De Moeder Steen III - De Tempel van Isis
Onderdeel van: Openingsboeken van de Vuh
De Schoolheks
Beschrijving: Vergezeld met de uitgave van het onderwijsboek 'Ragnarok Ontsluierd' is er zoals gewoonlijks een begeleidend verhalenboek. Deze keer is dat : 'De Schoolheks en andere sprookjes en verhalen', een bundel met zowel oude verhalen als nieuwe, nog ongepubliceerde verhalen. Qua thematiek zal het aansluiten op het onderwijsboek Ragnarok Ontsluierd.
Onderdeel van: Verzamelbundels
Gerelateeerd onderwijs: Ragnarok Ontsluierd
De Sprookjesmarkt
Beschrijving: Als kind zijnde vroeg ik me af waarom er geen sprookjes in de bijbel stonden. Eén van mijn vriendjes, die ook een klasgenoot was, had Anton Pieck, de schilder en ontwerper van de Efteling, als opa. Het was een mooie dag toen ik Anton Pieck mocht ontmoeten. Hij maakte ook een portret-tekening van mij. Werken met sprookjes is een hemelse missie. Sprookjes waren mijn passie en obsessie, en ik wilde ook zoals Anton Pieck worden. Ik wilde een eigen sprookjespark maken. Ik wilde dit noemen : De Drokelaar. De eerste bijbel heeft dan wel geen sprookjes, maar de tweede bijbel staat boordevol sprookjes met een hele diepe betekenis, en zo hoort het ook. Ik droom weleens over een tweede bijbel park, maar dan weet ik dus wel dat er geen gevaarlijke machines inkomen, en geen machines die moeder natuur om zeep zouden kunnen helpen. Ook moet het in bosgebied zijn en gratis. Omdat beelden een grote liefde van me zijn moeten er veel beelden in zijn, althans dat is mijn droom, en ik ga er lekker niets aan doen om die droom uit te laten komen, want die droom die kan wel voor zichzelf zorgen. Een nog wel grotere droom van mij is een tweede bijbel bibliotheek, maar dat kan mooi op het internet. De tweede bijbel is het grootste esoterische werk ooit, en ik vraag me af hoe het ooit allemaal op internet zal komen. En dan is er ook nog een deel wat in de tijden verloren is geraakt, weggeraakt of zelfs gestolen. De ware tweede bijbel is ook niet iets materieels. Het is in de hogere dimensie. Wat u nu voor u heeft, beste lezer, is een verzameling sprookjes van de Tweede Bijbel. Het zijn de sprookjes waarmee de heiligen in de bloemenzee elkaar versieren, wat beschreven staat in het Eeuwig Evangelie. Eerst komen de grote wereldschepen hen halen, wanneer ze los zijn gekomen van het lagere aardse materialisme. Wat zal dat straks een belevenis zijn. En nu is dit proces al gaande in de hogere sferen. Staan wij daar voor open ? Wij mogen er nu al aan deelhebben, en vandaar dit boek. Natuurlijk is dit nog maar een glimp van de tweede bijbel, de hemel en het paradijs. Er is veel meer. Al deze sprookjes, en of het nu lange sprookjes zijn of de zogenaamde flits-sprookjes, hebben een diepere betekenis en houden met elkaar verband. Het zijn dus puzzelstukjes, fragmenten, waarmee de heiligen elkaar toerusten en bewapenen. Er is nog steeds een grote en goede strijd te voeren. Hier is een stuk van het arsenaal.
Onderdeel van: Verzamelbundels
De Surinaamse Bijbel
Beschrijving: Dit is een heilig geschrift binnen de Vuh, het eerste grote deel van de Tweede Bijbel, de Amazone Bijbel. Wij beschouwen dit als een gnostisch-esoterisch juweeltje van de amazone demonologie, oftewel de paradijs-demonologie. Het wordt beschouwd als een belangrijke poort tot de Bilha. Het is een magisch boek om problemen waarmee men al heel lang worstelt anders te gaan bekijken, om tot de amazone kern-realiteit ervan door te dringen. Dit boek bespreekt de cryptografie hiertoe, en beschouwt de unitariaanse basis en verbindingen hiertoe, als zijnde de religieuze eenheid van alle dingen zonder te vervallen tot de gevaarlijke New Age beweging die onconditioneel alles wil samensmelten zonder zonde-besef. Er moet wel degelijk een strijd gestreden worden, en dit gaat gepaard met de grote jacht. Alles is metaforisch, en er mag geen letterlijke interpretatie uit gefilterd worden. Materialisme is een grote vijand die overwonnen moet worden. Daartoe is de Surinaamse Bijbel gekomen, en vormt een eenheid met de Levitische Bijbel en de Ismaëlitische Bijbel binnen de Tweede Bijbel, de Moeder Bijbel. Er wordt hierbij dus diep op de grondteksten van de bijbel ingegaan, en deze worden stelselmatig teruggeleid tot Haar Egyptische wortels, en het Surinaamse oer-ruim wat hieronder heerst. Dit is een verborgen Orionse mythologie die vandaag de dag geopenbaard wordt, om de mens terug te leiden tot de paradijselijke status. Veel misverstanden in de hedendaagse, verwesterlijkte kerk worden aan de kaak gesteld.
Onderdeel van: Het Amazone Dodenboek
De Traan van de Bloem
Beschrijving: Over de strijd tegen een apparaat dat steeds maar liegt. Er ligt een wereld binnenin, waar mensen alleen kunnen komen als ze diep zijn gestoken door het leven, waar de traan van de bloem ook symbool voor staat, dus uiteindelijk is het iets heel goeds.
Onderdeel van: Verzamelbundels
Gerelateeerd onderwijs: De Amerika Brug
De trein van evacuatie
Beschrijving: Het thema van deze verhalenbundel, die gelijk oploopt met het nieuwe onderwijs-boek 'de logistieke filosofie', is 'oorlog en complotten'. Zo zijn er een heleboel complotten in het leven tegen de mens gericht, en van een heleboel weet de mens niks af. De mens kan hiervan proberen te vluchten, maar overal waar de mens ook gaat zal de mens het terugvinden in zij het andere vormen, omdat de mens er een les van dient te leren. Ook gaat het over het buitenaardse wat de mens hierin tegemoet treedt.
Onderdeel van: Verzamelbundels
Gerelateeerd onderwijs: De Logistieke Filosofie
De Trektocht door de Vuh
Beschrijving: De Vuh als Achtergrond van de Vur. Dit boek bespreekt en toont de achtergrondboeken van de Vur in de Vuh
Onderdeel van: De Leri
De Twaalf Kleine Profeten
Beschrijving: Theologie zonder demonologie is waardeloos, zoals ook de demonologie zonder etymologie (taal-oorsprongen) waardeloos is, want alles heeft een diepere wortel. Omdat taal practisch moest worden om de communicatie gesmeerd te laten verlopen was de taal genoodzaakt gebruik te maken van cryptogrammen. Zij die hier geen rekening mee houden komen in het materialisme terecht. Het "oordeel" over het materialisme is allang geweest, en draagt de buitenaardse codes hiervoor in de twaalf kleine profeten. Het "oordeel" is het herzien van het ego in de diepte, het opnieuw rangschikken van dat wat er verdraaid was aan de oppervlakte. Hierover gaat dit boek.
Onderdeel van: De Kainitische Bijbel Deel II
Gerelateeerde verhalen: De Dagmerries
De Tweede Bijbelse Filosofie
Beschrijving: Dit boek bevat het zogenaamde 'oude onderwijs' wat loopt van maart 2012 tot augustus 2017, in drie series, en wat behoort tot de Vuh, het eerste grote boek van de tweede bijbel. Het gaat dan om de series : De strijd tegen ... De Amazones De beesten Een greep uit het Voorwoord van dit enorme boek: Vanaf onze geboorte werden wij geprogrammeerd met bepaalde wachtwoorden en codes in de vormen van namen, waar we in de loop van de tijd verslaafd aan zijn geraakt, waardoor we een enorme afhankelijkheid eraan kregen. Deze codes maakten ons slaven van deze wereld, en ook in religie gebeurde dat. Het zijn bepaalde magneten in ons onderbewustzijn, om ons blind te houden en in slaap, zodat we telkens cirkeltjes maken rondom een zon. In onze zoektocht naar God, naar de goddelijke kennis, moeten we leren vasten op die ingeburgerde, algemeen geaccepteerde, gevestigde namen en wachtwoorden. Het zijn sluiers die God heeft opgehangen om zijn kennis niet zomaar aan de zwijnen prijs te geven. Wij worden door deze sluiers gelouterd, maar moeten dus erdoorheen tot de hogere en meer zuivere begrippen. Dat vasten op al die ingeburgerde namen is niet makkelijk, want het zijn angst-implantaten en we zijn bang voor het onbekende. Er gaan dusvast en zeker alarmen af. Wij moeten alle religieuze iconen teruggeven aan God : Jezus, het bloed van Jezus, de Heilige Geest, de Vader, de hemel, enzovoorts. Wij moeten die allemaal op het altaar leggen en met lege handen tot God komen. Dat is een gevecht, want we zijn verslaafd aan die voorouderlijke, mentale en emotionele drugs. We zijn afhankelijk en vastgegroeid. We kunnen niet zonder. Het is onze adem, en het wil ons ook niet zomaar loslaten.
Onderdeel van: De Heilige Tweede Bijbel - Verzamelingen
De Vijfde Rivier
Beschrijving: De Vijfde Rivier is een verzameling nieuwe korte verhalen. De verhalen zijn avontuurlijk, prozaïsch en soms poëtisch. Het is geen normaal boek, maar een hemels orakel, als een gallerij van literaire schilderijen waarop gemediteerd kan worden. Wij raden u aan vooral de kortere stukken, zoals 'De Verslaving' en het titelverhaal 'De Vijfde Rivier' langzaam te lezen, opdat de sleutels gezien worden. Alle verhalen zijn aan elkaar verbonden, hebben met elkaar te maken, en leggen elkaar weer uit. 'IJsziek' en 'De Speelgoed Fabriek' zijn de wat langere verhalen die dieper op de onderwerpen ingaan. Wij wensen u een inzichtrijke tocht door dit bijzondere boek.
Onderdeel van: Verzamelbundels
Gerelateeerd onderwijs: De Egypte Code
De Vur
Beschrijving: Enigmatische en esoterische poëzie en proza van de natuur, uit de Tweede Bijbel. Vur betekent kennis in de Amazone taal, oftewel gnosis. VOORWOORD Dit boek kan de wereld veranderen. Het is een roep terug tot de Moeder, verdrukt door veel religies. Dit is het heilige boek, na de bijbel en de koran. Deze boeken staan bloot aan veel misinterpretatie. Dit wordt besproken vanuit verschillende gezichtspunten : de gnostische, de esoterische, de syncretische, de prozaische en de poetische in het kader van kunst en cultuur. Er wordt zo een vaste pedagogische en sociologische weg getoont in deze literaire wildernissen van het bestaan. Niets is wat het lijkt, maar sommige dingen kunnen een mens goed overstuur of bang maken. De Vur heeft niet veel met de kerk en de moskee te maken. Dat zijn allemaal aardse systemen, mensen die poppenhuisjes bouwen om de mens tot slaaf te maken. We noemen dat weerspiegelingen die door de wind corrupt zijn geworden, als in een spiegelpaleis. Het is natuurlijk niet zwart wit, en zelfs interessant om het raadsel op te lossen. De mens neemt alles van horen zeggen, maar het gaat om de persoonlijke ervaring. (...) De boeken van de Vur zijn kaarten en kaartenbakken van het diepste en donkerste van de ziel. Ook kan een boek een bepaalde kaartenbak zo gaan spoelen, zoals bijvoorbeeld DE LAWINE kan door de andere boeken gaan stromen om zo dingen te openbaren, en zo hulp te bieden op deze slagvelden. Er is een strijd gaande om de Vur, en zoals de bijbel en de koran kan de Vur ook vals uitgelegd worden, en kan de vijand zielen opsluiten in deze valse interpretaties, vandaar dat we ook strijden tegen de valse vurs. Vur is niet alleen een boek, maar is de hogere kennis. Wij kunnen de Vur alleen begrijpen als wij ons onderwerpen aan de Vur, de hogere kennis, de gnosis. (dit voorwoord is ingekort... lees het volledige voorwoord in het boek zelf) De Uitgever, 2016 Ook de lezen op: https://vuropium.webnode.com/
Onderdeel van: De Tweede Bijbel
De Zapro Teleporter
Beschrijving: De Zapro teleporter is een tijdmachine die werkt door cryptische linguïstiek en is uitgevonden door een taalkundige uitvinder. Deze tijdmachine was een soort dromencomputer en kon de mens terugbrengen tot allerlei buitenaardse natuur, maar er waren ook bijwerkingen aan de machine verbonden ... Dit verhaal en andere verhalen met een zelfde thema zijn terug te vinden in deze verhalen bundel.
Onderdeel van: Verzamelbundels
Donkere Kaas
Beschrijving: Heb je ooit weleens het gevoel gehad dat iedereen om je heen met een roze bril rondloopt en doet alsof er niets aan de hand is, terwijl er heel wat aan de hand is ? Dat kan heel frustrerend zijn. Ooit weleens gehoord van de Blinde Heks en de Zeven Plaaggeesten ? Een allegorie uit de Tweede Bijbel over de kerk en de stad, over een één-ogige blinde heks met zeven plaaggeesten die een roze spookstad hebben gebouwd, als een delirium, waarover een troubadour klaagt, maar niemand gelooft hem ... Het verhaal is ook opgenomen in een nieuw boek met daarin een verzameling van korte tweede bijbelse proza-verhalen die ogenschijnlijk niet veel met elkaar te maken hebben, maar die op een bepaalde manier toch aan elkaar verbonden zijn, genaamd "Donkere Kaas". Het verhaal van de blinde heks en de zeven plaaggeesten is dan zo'n beetje het tegenovergestelde van Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen ... Tevens is het prozaïsch en poëtisch geschreven hier en daar. Het is genaamd : De Blinde Stad. Dit is een verzameling prozaïsche en poëtische verhalen uit de Tweede Bijbel. Soms zijn ze sprookjesachtig en zwaar surreëel. Het zijn verschillende soorten verhalen, als een puzzel, als een woordkunst. Hierin wordt er consequent gehouden aan de hogere wetten van de gnosis, zonder daarbij afbraak te doen aan de literaire kunst, maar die juist meer tot gestalte te laten komen. De literatuur van de Tweede Bijbel, oftewel de Amazone Bijbel, is een vak apart. Maar daarom is het ook met recht "de tweede bijbel". "Een tweede is er niet te vinden." Zoals alle geschriften van de Tweede Bijbel is dit geschrift van verzamelingen ook heilig. Het zijn verhalen met een diepere betekenis, en ze houden allemaal verband met elkaar. Vandaar dat lezen in de Tweede Bijbel een groot puzzel-avontuur is. Niets is wat het lijkt.
Onderdeel van: Verzamelbundels
Eeuwig Evangelie Apocriefen
Beschrijving: Zo zijn er dan ook vele hemelse boeken die tot het Eeuwig Evangelie behoren en waarin profeten blikken kunnen slaan, maar zij zijn geenszins van de tweede canon. Zij moeten beschouwd worden als apocrief en als bijgeschriften, en zij zijn voor de engelen als een leidraad. Ook grote profetieen zijn opgetekend zoals de Risgamen, de Lokogamen en de Takalan, en zij zijn door engelen opgetekend, maar zij behoren geenszins tot de tweede canon. Zij behoren tot het Eeuwig Evangelie en zijn als de boeken der hemelen, de apocriefen en de bijgeschriften die slechts de tweede canon ondersteunen. Maar de Heere heeft de deutero-canonieke boeken lief, en Hij heeft ze beloofd in Zijn Woord. Ja, zij zijn verborgen geschenken die Hij geeft aan Zijn kinderen. Daarom : Laat de kindekens tot mij komen en verhindert hen niet. Laat hen de verschillende geschriften bespreken, maar weet ook dat zij een valstrik zijn voor de dwazen.
Onderdeel van: Het Eeuwig Evangelie
Elwin Omnibus I
Beschrijving: Elwin is een terugkomend personage in de tweede bijbel verhalen en sprookjes. Altijd gaat hij weer op avontuur om sprookjesachtige mysterieen op te lossen. Elwin Omnibus I met drie Elwin boekjes uit 2006 : Elwin in het Land van de Rode Strepen Elwin En de Tijdmachine Elwin En de Rode Steen
Onderdeel van: Losse Verhalen
Flamingo Dagen
Beschrijving: "Hij schreef een brief, een hele lange brief. Hij had haar tijden niet meer gezien. Eigenlijk durfde hij het niet goed, maar het was de enige manier. Zij had bij hem in de klas gezeten, en zij was de baas van dit vreemde ziekenhuis. Hij wist niet goed hoe hij hier terecht was gekomen. Hij kon het zich nog nauwelijks herinneren, maar zij die hem kwamen ophalen hadden een badge met een flamingo erop. De badge was op borsthoogte van hun witte pakken. Ook was er een groot embleem van de flamingo op de witte bus. Dat was alles wat hij kon herinneren, en waarom hij werd meegenomen wist hij niet, en dat vertelden ze hem ook niet. Hij wilde in ieder geval een reden weten, en misschien kon hij haar overhalen om hem vrij te laten zetten. Zij was zijn enige hoop. Hij beefde toen hij de brief schreef ..." Verhalenbundel
Onderdeel van: Verzamelbundels
Het Bevroren Jongetje
Beschrijving: Het bevroren jongetje is een verhalen bundel van de tweede bijbel met voornamelijk verhalen over de merkwaardige magie van Kampen, Nunspeet en Amsterdam waar de schrijver veel tijd heeft doorgebracht in het eerste gedeelte van zijn leven. Ook heeft deze magie een duidelijke keerzijde en een prijs die in de verhalenbundel naar voren komt. Al met al een zeer sprookjesachtig en persoonlijk boek over de geheimzinnigheid van de voorbestemming van de midden-nederlandse natuur.
Onderdeel van: Verzamelbundels
Het Boek van de Roependen
Beschrijving: Het Boek van de Roependen, gaat over Amerika, de precolumbiaanse geschiedenis (vóór de ontdekking van Amerika, de Nieuwe Wereld, door Columbus in 1492). 'Alma' is het heilige gok-principe van de amazones, als een metafoor. In die zin staat 'Alma' voor het heilige gokpaleis. In het Boek van de Roependen is Alma de dochter van de Heerin. Het 'dochter' principe is belangrijk, want die zoekt altijd naar de moeder bron. Het verhaal van Alma, de Heilige Roepende, staat in de eerste vier boeken van het Boek van de Roependen : Melas, M'nata, Meton en Enaz. Alhoewel het Alma principe al in de eerste drie boeken van het BvdR wordt besproken komt haar naam pas voor in het vierde boek, het boek van Enaz. Het eerste deel van dit boek is "Het Boek van Loon", of "De Var". Var is in de amazone taal een woord voor "loon". Zonder Var, loon, kom je niet tot Vur, kennis. Het gaat dus om het loon. De prachtige paradox van de Vur en het Boek van de Roependen is hierin uitgewerkt. De onderdelen van de Heerin zullen besproken worden, en dit zal ver uitstijgen boven de nogal slappe drie-eenheid van het christendom. We komen tot nieuwe begrippen, oude vraagstukken worden opgelost. Ook in de Vur werd dit boek al aangekondigd. Het gaat dan om het Indiaanse Amerika, het oorspronkelijke Amerika, waar ook in de precolombiaanse geschiedenis al om werd gestreden.
Onderdeel van: Centrum Boeken van de Vuh
Het Metalen Ei
Beschrijving: 'Het Metalen Ei' is één van de centrum boeken van de Tweede Bijbel, in die zin dat het leidt tot de kernboeken : De Vur en de Bilha. Het boek is in dit opzicht bijzonder omdat het een verlengstuk is van de mysterien van twee poortboeken, en dan hebben we het over het zombie mysterie van 'De Evolutie van de Hemel' en het schoenmaker mysterie van 'De Poppenmaker van Hiroshima' waarin dieper inzicht vergaard kan worden. Dit blijven twee belangrijke en actuele mysterien van de Tweede Bijbel. 'Meedogenloos werden mensen geofferd aan het metalen ei, wat daar draaide. Metalen lange dunne buitenaardsen liepen om het ei heen. Zij waren de bewakers van het metalen ei. Ze vreesden dat wat in het metalen ei zat, dat wat er op een dag zou uitkomen. Daarom versterkten ze het metalen ei door de mensenoffers. Dat moest in een bepaald ritme gebeuren. Als er van het ritme werd afgeweken of het ritme werd verbroken, dan werden de metalen werkers hysterisch. Het was een zombie wereld. Hij moest rennen vanwege een groepje zombies wat achter hem aanzat. Gelukkig had hij een pistool. Het was hem aangeraden alleen het pistool te gebruiken als er geen andere oplossing was, als hij in het nauw was gedreven en het echt niet meer anders kon, want overgebruik van pistolen in deze wereld kon je ook doen laten veranderen in een zombie. Zo ontstonden ook de meeste zombies, omdat ze wapenverslavingen hadden ...' Zo begint het boek 'Het Metalen Ei'. Wat daarna volgt zal weer geheel boven denken zijn, wat je nooit hebt kunnen en durven dromen. De hoofpersoon rolt van het ene mysterie in het andere mysterie van dit geheimzinnige ei. Lees voor een verdere bespreking van Het Metalen Ei, De Amerika Brug: Hoofdstuk 45. Bespreking het Metalen Ei Hoofdstuk 46. Bespreking Het Metalen Ei II Hoofdstuk 47. Bespreking Het Metalen Ei III - De Mexico Schakel
Onderdeel van: Centrum Boeken van de Vuh
Het Paarse Boek
Beschrijving: Het Paarse Boek gaat over de fantasieen die de schrijver kreeg rondom een droom die hij eens had over de komst van een kikkerkoning, waar hij naartoe ging langs paarse gordijnen. De kikkerkoning is een beeld van de strijd tegen ondoordachte begrippen die door anderen worden opgelegd en daardoor komen tot hogere denkbeelden als resultaat van je eigen creativiteit, een thema wat ook terugkomt in de verhalen van deze bundel. Het paarse boek van de kikkerkoning is de prediking van de andere realiteit die genegeerd is, als een omgekeerde wereld. Het paarse boek geeft dan eigenlijk wonderbaarlijke en prachtige betekenissen aan dingen die eigenlijk heel erg zijn.
Onderdeel van: Verzamelbundels
Het Paarse Complot
Beschrijving: Naast Regenboog Geschriften van Isis is dit een van de openingsboeken van de Vuh. Een toneelspeler heeft een hekel aan zijn baan en is op zoek naar een ander beroep. De secretaresse van het toneel kan hem daarbij helpen. Nietsvermoedend raakt hij steeds meer verzeild in een vreemde verborgen en nogal geheime samenleving.
Onderdeel van: Openingsboeken van de Vuh
Gerelateeerd onderwijs: De Afrika Code
Het Plumares Mysterie
Beschrijving: Het vervolg op het boek "De Twaalf Kleine Profeten" Plumares momenten zijn momenten van verwarring en verwerping, waarin je je plaats niet kent, en ronddoolt. Het zijn lege tabletten die hoger inzicht nodig hebben, die nog geplaatst moeten worden. Deze plumares stenen of tabletten zijn dus belangrijk om het huis te bouwen. Wij mogen de plumares stenen dus niet zomaar verwerpen, omdat ze groot potentieel hebben. Dit is ook weer een stukje van het aanvaarden van het kruis, de kooi en het touw. Forceren helpt niet. We zijn in een labyrint. Alles moet op een natuurlijke manier gaan, de tijd krijgen om te groeien.
Onderdeel van: De Kainitische Bijbel Deel II
Gerelateeerde verhalen: De Olifant Vertelt
IJsroosje
Beschrijving: Iedereen kent natuurlijk wel Doornroosje, maar wie is dan IJsroosje ? IJsroosje is een verzameling verhalen van de tweede bijbel voor de komende mid-winter, maar het is ook zelf een verhaal van die verzameling, een sprookje. Het is een boek met zowel oude als nieuwe verhalen, en ook met oude verhalen die nog nooit eerder uitgebracht waren. Ook heeft het boek dus een titelverhaal.
Onderdeel van: Verzamelbundels
Jaap en Andre en de Rusland Machine
Beschrijving: Twee jongens bezoeken met hun moeder midden in de nacht een professor in de buurt die een nieuwe machine heeft uitgevonden. Hoe dat allemaal afloopt kan gelezen worden in Jaap en André en de Rusland Machine.
Onderdeel van: Losse Verhalen
Joegoslavische Kettingbrieven
Beschrijving: We gaan verder met het thema 'De Joegoslavische Oorlog', en in dit verhaal passeert een Rotterdamse soldaat de revue. In de negentiger jaren was het goed raak in Joegoslavie. Vele oorlogsvluchtelingen kwamen naar Nederland en vele Nederlandse soldaten gingen naar Joegoslavie om daar te helpen. Het was een fundament voor veel trauma. Wie kent er niet het tafereel van de vrouw wiens man soldaat is die in een ander land zit ? De vrouw kan de eenzaamheid niet meer aan en houdt het met andere mannen buiten haar eigen man om, zonder overleg, en dan zijn er ook vrouwen die zich zelfs direct tegen hun man keren en hem ervan beschuldigen haar in de steek te laten (en dat terwijl het oorlogstijd is en de man vanwege plichtsgevoel geen andere keuze heeft dan hulp te bieden aan hen in nood) en dan komen de meest verschrikkelijke leugens, zoals in dit verhaal 'de vrouw die rondbazuint dat haar in de oorlog en in het ziekenhuis werkende man (als soldaat en medicus) in een gesticht zit.' Ditzelfde thema komt ook terug in het pas verschenen boek 'Joegoslavische Kettingbrieven'. Met een kettingbrief is het altijd het geval dat mensen de brief naar een aantal mensen moeten doorsturen en er wordt dan geluk of geld beloofd, en vaak wordt er ook ongeluk voorspelt voor hen die de ketting zouden breken. Aan deze invloeden is de kettingbrief dus onderhevig. Een ieder die de kettingbrief dus ontvangt en doorstuurt kan daar dus heel makkelijk veranderingen in aanbrengen, dingen toevoegen en dingen weglaten, zodat de oorspronkelijke boodschap in de kettingbrief zich geheel kan gaan vervormen, en er verschillende versies zijn. In de volgende verhalen weten we dus eigenlijk niet in welk stadium de kettingbrief zich bevindt. Het zijn Joegoslavische kettingbrieven geschreven tijdens de Joegoslavische oorlog om het volk wat afleiding te geven. De namen, adressen, beloftes en bedreigingen zijn weggelaten. Alleen de verhalen zijn overgebleven. Het waren de Joegoslavische kettingbrieven die er uiteindelijk voor zorgden dat de oorlogen werden beëindigd. Omdat na de oorlog de Joegoslavische kettingbrieven langzaam verdwenen zijn ze verzameld en opgetekend opdat ze bewaard zouden blijven, want ze waren inmiddels medicinaal gebleken.
Onderdeel van: Verzamelbundels
Gerelateeerd onderwijs: De Filosofie van het Voortijdse Afrika
Koning Stuiterbal
Beschrijving: Dit is het doldwaze boek van de beruchte en beroemde Koning Stuiterbal. Het staat vol met doldwaze en wonderlijke verhalen. Ook staat het vol met erg vreemde verhalen, want Koning Stuiterbal heeft daar oog voor. Zo neemt Koning Stuiterbal je mee op een overgetelijke reis vol raadsels en mysteries. Het is een verzameling oud spul, nieuw spul en spul wat nog nooit eerder echt is uitgegeven. Al deze verhalen komen uit de Tweede Bijbel. Het thema van Koning Stuiterbal is de ontsnapping. We zijn middenin het verhaal. We leven in een verhaal. Het titelverhaal, wat een tamelijk nieuw verhaal is en gaat over verschillende personages die van huis zijn weggelopen of ontsnapt zijn en elkaar tegen komen. Voor veel mensen zal dit een herkenbare situatie zijn, omdat iedereen wel uit iets is ontsnapt of weggelopen, of droomt over die ontsnapping. Het heeft ons gemaakt wat we nu zijn. In dat spoor verder.
Onderdeel van: Verzamelbundels
Gerelateeerd onderwijs: De India Code
Medi Wars
Beschrijving: Toen de film was afgelopen zei de dominee : 'Ook jij hebt het groene teken.' Hij liep naar een deur achterin het filmzaaltje, en opende het, terwijl ze recht in een zaal achter het filmzaaltje keken. De zaal stond vol met bewapende medi wars robotten. 'Hier,' zei de dominee. 'Zij zullen de medi trollen moeten verdrijven.' De jongen keek met grote verbazing. 'Wanneer zal dat gebeuren ?' vroeg de jongen. 'Het is jouw leger,' zei de dominee. 'Alleen zij die het groene teken dragen zullen het leger kunnen opwekken.' 'Hoe gaat dat ?' vroeg de jongen.'Door het lezen en begrijpen van het boek van de Medi Wars, en dat is het boek van je eigen leven,' zei de dominee.
Onderdeel van: Centrum Boeken van de Vuh
Paarskapje
Beschrijving: Iedereen kent natuurlijk wel Roodkapje, maar wie is dan Paarskapje ? Paarskapje is een kleine verzameling korte verhalen van de tweede bijbel, maar het is ook zelf een verhaal van die verzameling. Zoals Roodkapje is het een diep metaforisch verhaal. Paars is de kleur van de slaap, en ook de leeuw wordt soms als symbool van de slaap gebruikt in de Tweede Bijbelse poëzie. Elke herinnering is een droom, en als je dan dieper wil gaan, een dieper inzicht wil krijgen, dan moet je eerst tot een diepere slaap komen, dus dieper met de lift. Dit is ook ter genezing van de herinneringen, die soms zelfs gewoon pure nachtmerries zijn. De diepere slaap lost zo heel wat op, en dan zijn soms ineens de oude dingen verdwenen of in een andere vorm gegoten.
Onderdeel van: Verzamelbundels
prikkeldraad
Alternatieve naam: verzamelbundel voor de mid-herfst
Beschrijving: verzamelbundel voor de mid-herfst (voorwoord) Het is alweer bijna mid-herfst en dan geven we zoals gewoonlijks ook wel weer een verhalenbundel uit. Dit keer is het een verhalenbundel met zowel verhalen als gedichten, genaamd 'prikkeldraad'. Het is dus al bijna weer hoog herfst, en we gaan op naar de winter wat altijd wel zo'n beetje het prikkeldraad seizoen is. We herdenken dan ook de oorlogswinter. Het komt steeds verder van de mens af te liggen. De vader van mijn vader had de oorlog nog meegemaakt en was ontvoerd naar Duitsland door de nazi's en moest daar werken. Ik heb hem lang gekend, maar de nieuwe generatie kent het bijna niet meer. De oorlog is zogenaamd voorbij, maar dat is helemaal niet zo. En denk eens aan de dieren die nog steeds in de holocaust leven. En dat allemaal door de gestoorde gekken die zichzelf 'de mensheid' noemen. Het zijn geen mensen. Ze doen maar net alsof. En daarom gaat de oorlog door. Introspectief, meditatief. Soms moet je net even wat dieper doordenken. Het leven geeft halve verhalen, die je zelf moet afmaken, het hek durven overgaan, waar het onkruid onverstoord voortwoekerd. Door de samenleving verboden, maar levensbelangrijk. Onkruid kan een symbool zijn voor vele dingen, o.a. het verzet.
Onderdeel van: Verzamelbundels
Proza van de Vuh
Beschrijving: Het boek Proza van de Vuh is een verzameling van tweede bijbelse proza, korte literaire verhalen, die als doel hebben de lezer in te wijden in wat het begrip proza inhoudt, als een opstapje naar het veel grotere arsenaal aan proza wat de Tweede Bijbel heeft. De Vuh is het eerste grote deel van de Tweede Bijbel, waarin de lezer niet alleen kennis maakt met proza maar ook met poezie, onderwijs, sprookjes en andere soorten verhalen.
Onderdeel van: Verzamelbundels
Ragnarok Ontsluierd
Beschrijving: Ga je niet pensioneren geestelijk gezien. Er hangt een zoete penetrante pensioneringsgeur in de christelijke huiskamers. Zo zappen ze door het leven heen, met de oma of opa sloffen aan, en maar oordelen over de ander zonder van enig toeten of blazen te weten. Ze hebben hun gouden kalf opgericht, maar ragnarok is een hemelse industrie van wakker worden en volwassen worden, stoppen met het spelen van spelletjes. Volwassen worden betekent dus niet met pensioen gaan, niet dement gaan doen, maar hemelse industrie bedrijven, de dingen van boven zoeken en uitwerken, weven dus. Maar hoe werkt dit precies, practisch gezien ? Daarover gaat dit boek. Ragnarok is koud genoeg om af te rekenen met de vals brandende eeuwige hel van de christenen. Wel wordt er een ware betekenis van hel gegeven, omdat dit woord letterlijk uit de germaanse mythologie werd gehaald. Het woord hel bestaat niet in de israelitische talen, en de israelieten geloven ook niet in de eeuwige hel van de christenen wat gebaseerd is op zwaar selectieve vertalingen en corrupties. Ragnarok rekent hier volkomen mee af, maar hoe werkt het ? Wie of wat is het ? Hiervoor moeten we een reis maken naar Egypte en naar de voortijd om zicht te krijgen op de context van de germaanse ragnarok. Maar eerst moeten we ons op deze reis voorbereiden. Daarover gaat dit boek.
Onderdeel van: Verder onderwijs van de Vuh II
Gerelateeerde verhalen: De Schoolheks
Rigil Kent Ontsluierd
Beschrijving: Er zijn duistere buitenaardse geheimen waar de mensheid nog niets vanaf weet. De mens is te gejaagd om het te kunnen oppikken. Achter het gejaagde leven ligt een veel langzamere natuur-energie. De lens tussen de mens en deze energie versnelt alles vanwege gebrek aan tussenstappen. De versnelling leidt tot verdichting, en zo ontstond de materiele wereld, wat in de climax nazisme wordt. Het ontbreekt de mens dus aan een stuk geestelijke technologie, wat in dit boek wordt besproken. De snelle, gehaaste, gejaagde wereld om ons heen is een karikatuur. Het is niet reëel. Ook de grote massa's zijn niet reëel. Dit gebeurt in het versnellingsproces, dat het veel lijkt, terwijl het maar weinig is. Je gaat dan gewoon dubbel zien alsof je dronken bent. Het is een truuk. Iedereen raast gewoon door, omdat het door een lagere lens wordt geprojecteerd. De mens moet dus teruggaan tot de diepere natuur-lens binnenin, wat een heel ingewikkeld natuurverschijnsel is, een dieper verhaal, een documentaire. Deze natuurlens is de verloren kern van Orion waar dit boek over gaat. Het is een buitenaards natuurverschijnsel wat begrepen en herkend kan worden door de naturologie.
Onderdeel van: De Kainitische Bijbel Deel II
Gerelateeerde verhalen: De Giechelaar
Samenvatting van De Logistieke Filosofie
Beschrijving: Voor hen die de mythe van Heracles, Kakia en Areta nog niet kennen of dit nog eens door willen lezen is er een korte samenvatting, tegelijkertijd een kort uittreksel van de strekking van het boek. Dit boek is dus een belangrijke mijlpaal in ons werk, als afsluiting van het vorige onderwijs.
Onderdeel van: De Kainitische Bijbel Deel II
Sobibor - De Laatste Jager
Beschrijving: Een prozaïsche en medische techno-thriller. Het is het jaar 10.019. Duitsland is een vegetarisch utopia geworden met de hoogste militaire technologie van de aarde, waardoor het het enige land is wat niet ten prooi is gevallen aan invasies van buitenaardsen. Maar hoe lang kan Duitsland nog stand houden ?
Onderdeel van: Losse Verhalen
Tranen van Vuur
Beschrijving: Tranen van vuur is een verhalen bundel met verhalen gerelateerd aan de oorlog. Het wil laten zien dat de oorlog niet hopeloos is, maar dat uiteindelijk ook alles tot een medicijn zal leiden. Deze keuze ligt in ieder mens zelf. De mens bepaalt zelf of hij het ten goede keert of ten slechte keert, want uiteindelijk zijn de gebeurtenissen op zich neutraal. De mens kan er van maken wat hij wil, wat ook onderdeel is van de stoicijnse psychologie. Een veel uitgebreidenere bespreking van Tranen van Vuur kan gelezen worden in het boek De Amerika Brug in hoofdstuk 23 en 24. Hoofdstuk 23. Korte Bespreking van Tranen van Vuur Hoofdstuk 24. Aan Beide Kanten van de Tralies - Verdere Bespreking van Tranen van Vuur
Onderdeel van: Verzamelbundels
Van Reformatie tot Regressie
Alternatieve naam: De Rodenbergse Catechismus
Beschrijving: Het was een lied wat ik eens in de onderwereld hoorde, maar het was veel langer. Er waren ook vele versies van. De jaren 1800 is een verborgen laag onder de bedrieglijke jaren 1900. In de jaren 1930 van de grote depressie is een tunnel die terugloopt tot de jaren 1800, waar het onderwijsboek 'de recyclocratie' [1] over gaat. Er is een grote strijd tussen romantiek en realisme, zowel in de jaren 1800 als 1900. Het realisme kwam in de jaren 1800 opzetten als tegenpool van de romantiek. Het realisme ging dwars tegen het hedonisme van de romantiek in. Het realisme wilde weer aandacht voor de onderdrukte mens, voor het kruis, want juist dat had een mens zoveel te vertellen, als een alarm. De mens was aan de drugs van de romantiek in slaap gezonken en moest weer ontwaken, nuchter worden, tot de rede gaan. De mens moest onder ogen komen dat de waarheid naakt, diep en hard was. De mens moest opnieuw opgevoed worden door de realistische literatuur die er geen romantische doekjes meer omheen bond. Om de waarheid te ontmoeten moest de mens lijden, oftewel ervaren. De mens kon niet zonder pijn. De mens had pijn nodig om gelukkig te kunnen zijn. Zonder pijn zou de mens namelijk in slaap vallen. Het realisme beschreef het lijden van de onderdrukte en laagste klasse daarom ook uitvoerig. Als het zou worden overgeslagen dan zou alles verloren zijn, dus had de literatuur hierin een grote taak.
Onderdeel van: Verder onderwijs van de Vuh II
Vreemde Telefoongesprekken
Beschrijving: Een verhalen bundel met negen korte verhalen in en rondom de natuur, zee en oerwoud. Het boek begint met een aantal vreemde telefoongesprekken omtrend een wel heel verdacht reisbureau, en dat is tegelijk ook de titel van deze verhalen bundel.
Onderdeel van: Verzamelbundels
Wilde Honden
Beschrijving: De Wilde Honden zijn metaforen voor de liefde. Zij staan er om bekend mensen makkelijk te verscheuren, en dat is ook wat de liefde kan doen. Denk bijvoorbeeld aan een sterfgeval, een stukgelopen relatie of iemand in grote nood zien die je niet kan bereiken. De liefde doet pijn, als een bijtende hond, en ook het misverstand bijt, want zoals er het spreekwoord "Liefde is Blind" kun je elkaar al heel snel verkeerd begrijpen en verkeerd uitleggen. Door religie, in de naam van God, zijn veel mensen door vooroordelen om het leven gebracht, door zogenaamde "liefde" tot God, wat dan een valse liefde is, en ook een soort Wilde Hond. In de naam van "Liefde" worden er grote misdaden gepleegd. Vaak is liefde ook erg egoïstisch. Dit thema wordt verder uitgewerkt in het boek "Wilde Honden", wat een mengeling is van nieuwe verhalen, oude verhalen, en nog niet eerder gepubliceerde verhalen van het begin van het millennium. Hierin wordt er aandacht besteed aan het zogenaamde "noëtiseren", een term bedacht door mijn scheikunde leraar van vroeger, en wat betekent : tot een meer poëtische uitleg komen van bijbel-gedeeltes, omdat ook de bijbel al oorspronkelijk geschreven was in poëtische talen. Hij stelt ook dat het door de afstand van de culturen onmogelijk is om precies te weten wat de oorspronkelijke bedoeling was van de bijbelschrijvers, en dat daar in de kerken veel te makkelijk (te "Nederlands") over wordt gedacht, alsof ze "God", of één van de bijbelse personages in hun broekzak hebben zitten. Zijn vader was dominee, dus hij bleef over dit soort zaken denken, en heeft grote delen van de bijbel "genoëtiseerd". Dit woord komt van Noach in het Latijns, Noe, die ook alle dieren sorteerde twee aan twee om ze tot de ark te brengen. Noëtiseren betekent ook dualistisch bekijken, omdat elke diersoort een mannetje en een vrouwtje heeft, dus twee polen. Als je bent aangevallen, gebeten, door wilde honden, of de honden van de liefde, dan mag je daar ook anders naar kijken. Dat is het wonder van de poëzie dat alles dubbele betekenissen heeft, paradoxaal. Dit gaan we ook met de bijbel doen, en zo was het ook oorspronkelijk in de context van die culturen. Er is heel veel om recht te zetten, want kinderen vandaag de dag worden helaas gebrainwashed door starre, eenzijdige westerse theologie die is afgeweken. Zo gebeurt dit in het boek "Wilde Honden" met bijvoorbeeld Izebel en Judas. In het verleden zijn wij al diep in de grondteksten bezig geweest met Izebel, en hebben dat onderwerp behandeld, en zij is dus niet een zuiver negatieve entiteit. In het boek "Wilde Honden" wordt dit ook aangehaald in het verhaal : "Het Roodborstje". Ook de Jezus legende wordt vaak heel eenzijdig gebracht in de kerken dat Judas altijd de slechterik is, maar in de gnostische verhalen heeft Judas ook een veel positievere betekenis, veel metaforischer, waar het boek "Wilde Honden" ook mee verder gaat. In de Tweede Bijbel wordt op veel plaatsen de bijbel als een spiegelboek gebruikt. Dat is ook veel gezonder. Zo is er een cyclus waarin het gezichtspunt telkens verandert, en waar je klaar kunt komen met onderwerpen. Het is een natuurverschijnsel van genezing, van transformatie, als de golven van de zee. Het boek "Wilde Honden" gaat over relatie-problemen, en over verlies, en werkt deze metafoor verder uit. Alles gaat om het houden van balans. We steken onze kop niet in het zand, en we moeten blijven strijden tegen het kwaad, maar dan moeten we ook tot een dieper begrip komen. In het verhaal het Roodborstje zien we dan ook een poëtische kant van het verhaal van Izebel, wat dan verder gaat in het verhaal erna, want daarin wordt de Jezus-Judas verhouding onder de loep genomen en genoëtiseerd. Mijn scheikunde leraar deed dat vroeger al met de slang in het paradijs. Noëtisering kan heel bevrijdend zijn om ook de andere kant van het verhaal te zien. Een verhaal is altijd multi-functioneel en geen wachtwoord. Het verhaal is een rad dat altijd draait, als een orakel. Het verhaal "Liefdeslittekens" is geïnspireerd door het lied Lousiana 1927 over de watersnoodramp daar, door Randy Newman wat in 1974 uitkwam. Ik groeide op met dat lied, en het was altijd als een dominee die langskwam voor huisbezoek. De thema's komen ook weer terug in het verhaal. Let wel : Alle verhalen in de Tweede Bijbel, en dus ook dit boek, zijn dromen en visioenen die komen vanuit de hogere wereld, met een diepere betekenis.
Onderdeel van: Verzamelbundels